BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Praneškite apie korupciją tel. (8 5) 260 8371, el.p. [email protected]

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

NDNT, siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą, skatindama pilietinį aktyvumą ir siekdama didinti visuomenės pasitikėjimą,  įgyvendindama Pranešėjų apsaugos įstatymą, siekia sudaryti visas sąlygas ir galimybes atskleisti daugiau pažeidimų atvejų, taip pat ir korupcinio pobūdžio.

Informaciją apie pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti:

  • pasitikėjimo telefonu (8 5) 260 8371 (visą parą),
     
  • elektroniniu paštu [email protected] arba užpildydami pranešimo formą:

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, privalo pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Prašome užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir ją pateikti el. paštu [email protected].

Informaciją galite pateikti ir atvykę į NDNT Prevencijos skyrių (skyriaus vedėjas – Aleksandras Zinovičius, tel. (8 5) 250 3641, skyriaus patarėja – Lina Juonytė, tel. (8 5) 250 3641), adresu : Vilnius, Švitrigailos g. 11E.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Jeigu Jums taikoma pareiga, numatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje ir Jūs norite pateikti pranešimą, atitinkantį Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas,  jį galite pateikti Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Pranešimus gali palikti esami ir buvę NDNT  darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su NDNT.

Čia galite pateikti pranešimą apie NDNT:

        1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,

        2. administracinį nusižengimą,

        3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,

        4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,

        5. kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su NDNT.

Prašom užpildyti Pranešimą apie pažeidimą ir pateikti ją el. paštu [email protected].

 

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu  [email protected] arba palikti pranešimą el. būdu.

Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Prevencijos skyrius.

Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis:

PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27