BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Asmenims, kuriems nustatomas darbingumo lygis, neįgalumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis, neįgaliojo pažymėjimus išduoda ir keičia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  NDNT) teritoriniai skyriai, kurie atlieka neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių  vertinimą.

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

Neįgaliojo pažymėjimas asmeniui išduodamas (išsiunčiamas) kartu su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio arba specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

Pažymėjimą gali atsiimti pats asmuo, jam negalint – jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) ar kiti jo įgalioti asmenys ar asmenį atstovaujantys gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės įstaigos, kurioje asmuo gyvena, darbuotojas. Įgaliotu asmeniu laikomas asmuo, pateikęs įgaliojimą įrodantį dokumentą (pateikiant elektroninį įgaliojimą per Įgaliojimų registrą – įgaliojimo numerį).

PAŽYMĖJIMŲ KEITIMAS

Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:

 • pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
 • senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
 • pažymėjime yra netikslių įrašų;
 • pažymėjimas prarandamas;
 • išduodamas naujas pažymėjimas.

Asmuo, norėdamas pasikeisti pažymėjimą, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas motyvuotą keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz. , per elektroninę bankininkystę);
 • asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauką;
 • senąjį pažymėjimą.

Prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Jei pažymėjimas keičiamas pažymėjimo gavėjui pakeitus vardą (vardus), pavardę, senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti arba pažymėjime yra netikslių įrašų, senąjį pažymėjimą asmuo privalo grąžinti per 10 darbo dienų nuo naujo pažymėjimo gavimo dienos.

Pažymėjimai, kurie buvo išduoti asmenims savivaldybių socialinės paramos skyriuose iki 2018 m. gruodžio 31 d., keičiami atsižvelgiant į gautą informaciją iš savivaldybės socialinės paramos skyrių apie asmeniui nustatytą specialiųjų poreikių lygį.

Ką daryti praradus neįgaliojo pažymėjimą?

Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs neįgaliojo pažymėjimą, turi kreiptis į NDNT teritorinį skyrių su prašymu išduoti dokumento dublikatą ir pateikti:

 • raštišką motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz. , per elektroninę bankininkystę);
 • asmens 3 x 4 cm  dydžio nuotrauką.

Prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Neįgaliojo pažymėjimai, išduoti iki 2018 m. gruodžio 31 d., galioja tol, kol asmenys jų nepakeičia (išskyrus asmenims iki 18 metų išduotus invalido pažymėjimus, kurie galioja iki juose nurodyto invalidumo termino pabaigos).

 

NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO FORMA

 1. Pažymėjimo pirmoji pusė:

 

       2. Pažymėjimo antroji pusė:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-15