Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Socialines apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialines apsaugos ir darbo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1R-143 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2023-09-30