Pareigų aprašymas Spausdinti

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 

arba:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: