Pareigų aprašymas Spausdinti

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: