Pareigų aprašymas Spausdinti

     Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

     Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: