Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba:

 

Veiklos srities specializacija:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas