Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 Pagrindinės veiklos srities specializacija:

Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas