Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: