Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 

Pareigybės specializacija:

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: