Pareigų aprašymas Spausdinti

specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotOjui

 

 

šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos