Pareigų aprašymas Spausdinti

specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotjui

 

 

šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos