Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigų aprašymas

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

arba

 

Pagrindinės veiklos srities specializacija:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: