Pareigų aprašymas Spausdinti

Pareigų aprašymasSpausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: