Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba: