Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1..1. neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko, termino nustatymo;

1..2. darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino nustatymo;

1..3. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;

1..4. neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;

1..5. specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo;

1..6. neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių išdavimo.