Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: