Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

arba:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 

Pareigybės specializacija:

                     

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.