BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Prašymų formos

PRAŠYMAS NUSTATYTI NEGALIĄ

Prašymas pildomas dėl:

 • asmenų nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus darbingumo lygio nustatymo,
 • dėl vaikų iki 18 m. neįgalumo lygio nustatymo.

​​​​​Pastaba. Atliekant neįgalumo ir darbingumo vertinimą kartu įvertinami ir specialieji poreikiai, todėl atskiro prašymo tam rašyti nereikia.
 

PRAŠYMAS NUSTATYTI SPECIALIUOSIUS POREIKIUS

Prašymas pildomas dėl:

 • specialiųjų poreikių nustatymo (pensinio amžiaus asmenims),
 • specialiųjų poreikių nustatymo (asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus ir vaikams, kai kreipiamasi tik dėl specialiųjų poreikių),
 • dėl specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo.
   

PRAŠYMAS NUSTATYTI DARBINGUMO LYGĮ DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS

Prašymas pildomas, kai dėl darbingumo lygio vertinimo dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo.
 

PRAŠYMAS NUSTATYTI / PRILYGINTI SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGĮ

Prašymas pildomas dėl:

 • pensinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo,
 • pensinio amžiaus asmenų  darbingumo lygio (kuris buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus) prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui,
 • pensinio amžiaus asmenų, kuriems iki 2021 m. birželio 30 d. buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, jo prilyginimo vidutinių specialiųjų poreikių lygiui.
   

PRAŠYMAS PRILYGINTI NUSTATYTĄ INVALIDUMO GRUPĘ DARBINGUMO LYGIUI

Prašymas pildomas dėl iki 2005 m. liepos 1 d.  nustatytos invalidumo grupės prilyginimo darbingumo lygiui.
 

PRAŠYMAS IŠDUOTI NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĘ

PRAŠYMAS IŠDUOTI DOKUMENTO DUBLIKATĄ

PRAŠYMAS IŠDUOTI NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMĄ

PRAŠYMAS PAKEISTI TARNYBOS IŠDUOTUS DOKUMENTUS PADIDINUS PENSIJOS AMŽIŲ

PRAŠYMO DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ FORMA

SKUNDO (PRAŠYMO) DĖL SPRENDIMO PERŽIŪRĖJIMO FORMA

PRAŠYMAS SKIRTI NEĮGALIOJO APRŪPINTOJU

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE NUSTATYTĄ NEGALIĄ

PRAŠYMAS KITAIS KLAUSIMAIS

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-26