Pranešimus gali palikti esami ir buvę NDNT  darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su NDNT.

Čia galite pateikti pranešimą apie NDNT:

        1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,

        2. administracinį nusižengimą,

        3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,

        4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,

        5. kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su NDNT.

Prašom užpildyti Pranešimą apie pažeidimą ir pateikti ją el. paštu [email protected].

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu  [email protected] arba palikti pranešimą el. būdu.

Gautus pranešimus priima ir su jais susipažįsta Prevencijos skyrius.

Atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis:

PRIMENAME: Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinimo data: 2023-09-30