2023-12-20

Negalios pertvarka Lietuvoje: kas keičiasi nuo sausio 1 d. ir kur kreiptis?

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba jungiasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu ir tampa Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra. Ši agentūra teiks visas pagrindines paslaugas žmonėms su negalia „vieno langelio“ principu.

Iki šiol asmens su negalia pagalbos poreikius nustatydavo skirtingos įstaigos – nebuvo sukurta mechanizmo, suteikiančio galimybę įstaigoms tarpusavyje koordinuoti veiksmų, keistis informacija. Apjungus asmenims su negalia paslaugas teikiančių institucijų veiklą, žmonių su negalia aptarnavimas Lietuvoje tampa paprastesnis, greitesnis ir efektyvesnis.

Nuo 2024 metų pradžios, įsigaliojus naujai tvarkai, vertinat negalią, bus atsižvelgiama ne tik į medicininius kriterijus, bet ir į individualius kiekvieno asmens poreikius. Svarbu žinoti, kad visiems asmenims, kuriems negalia nustatyta iki 2024 metų, ji galioja iki nustatyto termino pabaigos – iš naujo į agentūrą kreiptis nereikia.

Sumažinus medicininių kriterijų įtaką vertinant negalią, supaprastintas negalios nustatymo procesas ypač sunkios sveikatos būklės asmenims. Visoms amžiaus grupėms taikomi bendri medicininiai kriterijai, sukurtos mobilios komandos, kurios vyksta į asmens gyvenamąją vietą ir įvertina individualios pagalbos poreikį.

Kitas svarbus pokytis – agentūroje sukurta nauja pagalbos vadybininko pareigybė. Teikdamas pagalbos koordinavimo paslaugą, vadybininkas padeda sudaryti asmens su negalia individualų pagalbos planą ir stebi jo įgyvendinimą.

Keičiasi ir su negalia susiję terminai – nuo šiol jie geriau atitinka jų reikšmę ir yra „draugiškesni“.. Iki šiol vartotos sąvokas „neįgalusis“, „darbingumo lygis“, „specialieji poreikiai“ pakeistos į „asmuo, turintis negalią“, „dalyvumo lygis“, „individualios pagalbos poreikiai“.

Taip pat skiriama daugiau dėmesio, kad negalią turintys asmenys paprasčiau gautų informaciją jiems suprantama kalba. Sudarytos galimybės kreiptis į Vyriausybės ir savivaldybių įstaigas su prašymu reikiamą informaciją gauti pasirinktu bendravimo būdu: gestų kalba (kurtiesiems bei neprigirdintiems), lengvai suprantama kalba (žmonėms su intelekto negalia, turintiems skaitymo, suvokimo problemų) ar Brailio raštu (turintiems regėjimo negalią).

Visi šie pokyčiai įgyvendinti siekiant užtikrinti žmonių su negalia savarankiškumą visose gyvenimo srityse, įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą bei palengvinti jų įsiliejimą į darbo rinką.

Visos paslaugos žmonėms su negalia bus teikiamos ten pat, kaip ir iki šiol – teritorinių skyrių (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Plungėje, Marijampolėje, Biržuose, Tauragėje, Alytuje bei Utenoje) fiziniai adresai nesikeičia, juos rasite čia:https://ndnt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktine-informacija/kaip-mus-rasti/ .