NDNT teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Atlikti teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai:

2023-11-07 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-6

2023-11-06 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-5

2023-05-04 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-3

2022-09-29 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-6

2022-08-30 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-5

2022-04-25 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-4
2021-08-06 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-3
2021-08-06 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-2
2021-08-06 Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. AV-1
2019 m. antikorupcinio vertinimo pažyma

 

 

Atnaujinimo data: 2023-11-08