NDNT dovanų politika

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas.

 

NDNT galioja „nulinė dovanų“ politika, kuri reiškia, kad:

  • NDNT valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;
  • NDNT valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama NDNT dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);
  • jei NDNT valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės —apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Komisija.

NDNT vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad NDNT valstybės tarnautojui ar darbuotojui gavus dovaną pagal Įstatymą (t. y. dovaną pagal tarptautinį protokolą, tradicijas arba jei tai reprezentacijai skirta dovana) apie tokį dovanojimo faktą informuojama Komisija, kuri, įvertinusi dovaną priima vieną iš šių sprendimų:

  • jei dovanos vertė daugiau nei 150 eurų, dovana laikoma institucijos nuosavybe;
  • jei dovanos vertė mažiau nei 150 eurų, dovana laikoma ją gavusio asmens nuosavybe.

Taip pat NDNT vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad NDNT valstybės tarnautojas ar darbuotojas kitokio pobūdžio dovanų nei įvardintos Įstatyme priimti negali, todėl jei:

  • NDNT valstybės tarnautojui ar darbuotojui bandoma įteikti dovaną, gautą ne pagal Įstatymą, jis turi atsisakyti ją priimti;
  • dovanos, gautos ne pagal Įstatymą, atsisakyti priimti neįmanoma (pvz., ji paliekama valstybės tarnautojui ar darbuotojui nematant ant stalo / atsiunčiama paštu ir pan.), tokiu atveju nedelsiant turi būti informuojama Komisija.

VTEK patvirtino Rekomendacines gaires dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų. Su jomis galima susipažinti čia.

NDNT neteisėto atlygio registras čia.

 

Atnaujinimo data: 2023-11-15