Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

  1. 2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A1-71 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-869 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-869 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo";

 

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metų III ketvirtį 

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus II ketvirtį 

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2023 metus I ketvirtį  

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus I pusmetį

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus

2021-2025 metų antikorupcinė programa

2021-2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo 2021-2023 metų priemonių planas

2019-2020 metų antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo 2020 m. ataskaita

2019-2020 m. antikorupcinė programa

2019-2020 m. antikorupcinės programos priemonių planas

2019-2020 m. antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-30