Kitų NDNT priskirtų korupcijos prevencijos programų, priemonių ar veiksmų vykdymas