copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Kokybės politika

TIKSLAS – teikti aukščiausios kokybės paslaugas, priimant teisingus ir pagrįstus sprendimus, užtikrinant klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitenkinimą.

VIZIJA – patikima ir dinamiška institucija, savo kompetenciją grindžianti sistemingai gerinama veikla, aukšta darbuotojų kvalifikacija, turinti aukštą klientų, darbuotojų ir visuomenės pasitikėjimą.

MISIJA – skatinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant profesionalias ir kokybiškas paslaugas.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos        (toliau – NDNT) kokybės viziją siekia įgyvendinti  vadovaudamasi šiais kokybės vadybos principais:

 • orientavimosi į klientą – išanalizuoti NDNT klientų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti jų reikalavimus.
 • darbuotojų įtraukimo ir bendradarbiavimo – įtraukti visų lygmenų darbuotojus į NDNT veiklos tobulinimą  ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
 • sisteminio – procesinio požiūrio į vadybą – įgyvendinti ir prižiūrėti vadybos sistemą, kurios tikslas – gerinti veiklos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius.
 • mokslinio - inovacinio darbo – tiek kasdieninėje veikloje, tiek vykdant sudėtingas užduotis pasitelkti naujausius mokslinius metodus bei inovacijas.

VEIKLOS KRYPTYS ir NUOSTATOS:

 • Kokybės  vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, įdiegimas ir nuolatinis sistemos gerinimas, siekiant užtikrinti visiems klientams reikalingų paslaugų kokybę, prieinamumą ir lygias galimybes.
 • Kvalifikuotas ir nepriekaištingas NDNT darbuotojų darbas, suteikiant sąlygas profesinių įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimui, įtraukiant į gerinimo ir tobulinimo procesus, ugdant asmeninę atsakomybę bei sąmoningumą.
 • Profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferos sukūrimas tarp NDNT darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių.
 • Informacinių technologijų panaudojimo plėtojimas ir tobulinimas, kuris darytų teigiamą įtaką klientų aptarnavimo kokybei.

NDNT AUKŠČIAUSIOJI VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Įgyvendinti, kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, kad jie išliktų tinkami ir  siekti, kad visi NDNT darbuotojai suprastų ir žinotų priimtą kokybės politiką.
 • Sudaryti tinkamą darbo aplinką NDNT darbuotojams ir skatinti įgyti ir palaikyti tinkamą profesinę kvalifikaciją, kompetenciją, kūrybingumą ir iniciatyvą.
 • Diegti naujausias informacines technologijas, kurios palengvintų užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimą.

NDNT vadovybė  ir visi darbuotojai įsipareigoja laikytis šios kokybės politikos, kuri padės geriau atlikti savo darbą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-30
300121001