Atlikus ASPĮ parengtų ir NDNT pateiktų siuntimų analizę, gydytojų specialistų pateiktose išvadose pastebėti šie dažniausiai pasitaikantys netikslumai:

1. Neurologija

netikslus arba visai nenurodytas funkcinis nepakankamumas;

nurodytas funkcinis nepakankamumas iki gydymo arba paūmėjimo metu;

nenurodyta raumenų jėga balais;

nėra radiologo / rentgenologo konsultacijos išvadų;

nėra duomenų apie motorinės raidos įvertinimą pagal DISC metodiką;

nekokybiška Kurtzke išplėstinės negalios vertinimo skalė;

nėra otorinolaringologo išvados apie kochlearinį neuritą;

nenurodytas epilepsijos priepuolių dažnis, pobūdis, pasiskirstymas paros laiku, pažintinių funkcijų sutrikimas ir asmenybės pasikeitimai;

nepateikti duomenys apie valproatų koncentraciją kraujo serume;

asmuo siunčiamas ūmiu ligos periodu (pvz., po insulto, nepraėjus 4–5 mėn. gydymo).

2. Traumatologija/reumatologija

neteisingai ar visai nenurodomos judesių amplitudės (nepateikiamas įvertinimas pagal Neutralaus nulio metodą);

nėra duomenų apie liekamuosius reiškinius (paralyžių, uždegimus), taip pat  neurologo konsultacijos išvadų;

nėra Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojų konsiliumo sprendimo išvados dėl šlaunies bigės, galimybės pritaikyti protezą;

nėra reumatologo konsultacijos duomenų ir duomenų apie vidaus organų funkcijos sutrikimo laipsnį.

3. Kardiologija

nesutampa bendrosios praktikos gydytojo ir kardiologo pateikti duomenys;

pateikiami seni duomenys, neatitinkantys esamos būklės;

nepateikti echokardioskopinio tyrimo duomenys;

nėra kardiopulmoninio tyrimo išvados.

4. Psichiatrija

nepridedamos užpildytos MMSE, Blessed lentelės;

nenustatytas IQ;

nepateikta vaikų psichiatro konsultacija ir išvada dėl protinio atsilikimo;

nėra psichiatro  konsultacijos  duomenų, pagrindžiančių diagnozę;  nenurodyta ligos eiga, simptomų sunkumas, paskutinio ligos epizodo trukmė, paūmėjimų skaičius per pastaruosius 1 metus, taikomas  gydymas,  taikomo  gydymo  atsakas,  nenurodyta, ar yra vaistų sukeliamų šalutinių reiškinių;

nepateiktas išrašas iš psichiatrijos stacionaro.

5. Endokrinologija

nepateikta endokrinologo konsultacija;

endokrinologo konsultacijoje nėra nurodyta CD diagnozė, gydymas, nepateikta HbA1C tyrimo duomenys;

informacija apie CD, ligos eigą, HbA1C, diagnozė nepatvirtinta endokrinologo;

nėra konsultantų (neurologo, nefrologo, oftalmologo) išvadų, patvirtinančių CD komplikacijas.

6. Angiochirurgija

nėra išvados dėl kraujotakos nepakankamumo laipsnio.

7. Onkologija

nėra duomenų apie taikomą paliatyvųjį gydymą;

pateikti senos (daugiau nei 1 metai) onkologo konsultacijos duomenys;

nėra onkologo konsultacijos duomenų.

8. Reabilitologija

nėra reabilitologo konsultacijos duomenų;

9. Pulmonologija

neatitinka pulmonologų konsultacijų diagnozės, spirometrijos duomenys;

nepateikta pulmonologo konsultacijos išvada ir spirometrijos tyrimas;

neišsami informacija apie LOPL, ligos eigą, gydymą, spirometrijos tyrimo rezultatus.

10. Oftalmologija

nenurodomas regėjimo aštrumas su korekcija;

nenurodytas abiejų akių akipločio susiaurėjimo laipsnis nuo fiksacijos taško arba neaišku, ar susiaurėjimas yra koncentriškas;

nenurodyta glaukomos stadija.

11. Nefrologija

nenurodytas GFG, lėtinės inkstų ligos stadija;

nėra nefrologo išvados.

12. Otorinolaringologija

nepateikta audiograma, nurodant abiejų ausų toninės audiogramos vidurkius dB;

nėra neurologo išvados dėl pusiausvyros sutrikimo išreikštumo;

nėra otorinolaringologo išvados apie kochlearinį neuritą.

13. Gastroenterologija

esant mitybos nepakankamumui, nenurodytas KMI, mitybos nepakankamumo laipsnis;

nepateikti kasos funkcijos tyrimų duomenys;

nėra gastroenterologo išvados.

14. Radiologija/rentgenologija

nėra nurodyto rentgenologinio laipsnio arba nurodytas netiksliai (pvz., I–II);

nėra radiologo / rentgenologo išvados.

15. Alergologija

nepateiktas SCORAD (atopinio dermatito eigos sunkumo) indeksas po gydymo.

Atnaujinimo data: 2023-09-30