Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), vertindama asmenų negalią, remiasi Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) išduotais siuntimais į NDNT ir kitais pateiktais medicininiais dokumentais.

Pasitaiko atvejų, kai ASPĮ parengtuose siuntimuose būna pateikta ne visai išsami informacija, todėl NDNT tenka kreiptis į ASPĮ, kad pateiktų papildomus medicininius dokumentus.

Maloniai Jūsų prašome papildomus medicininius dokumentus NDNT teikti su lydraščiais, kad galėtume kokybiškai valdyti gautus dokumentus: identifikuoti siuntėją ir asmenį, dėl kurio dėl kurio teikiami dokumentai, juos nukreipti konkretiems NDNT teritoriniams skyriams, atlikti kitas jų apyvartos procedūras. Dokumentus su lydraščiais siųsti prašome nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo (paštu, faksu ar el. paštu).

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-30