Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) darbingumo, neįgalumo lygius ir bendruosius pirminius specialiuosius poreikius nustato vadovaudamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pateiktais siuntimais į NDNT ir kitais medicininiais dokumentais.

Pažymime, kad NDNT darbuotojų darbo našumui ir kokybei keblumų kelia asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikti neįskaitomai užpildyti siuntimai ir kiti medicininiai dokumentai. Dėl nurodytų priežasčių NDNT specialistai turi kreiptis į ASPĮ, kad jos pakartotinai pateiktų kokybiškai užpildytus dokumentus – taigi netikslingai gaištamas tiek ASPĮ, tiek NDNT darbuotojų darbo laikas, nukenčia kokybiškas asmenų aptarnavimas – pailgėja jų darbingumo ir neįgalumo lygių bei bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių vertinimo laikas.

2013 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo įsakymo Nr. V-679 18.5.2 punktu asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigotos visus medicininius dokumentus pildyti įskaitomai.

Vadovaudamiesi šiuo reikalavimu ir siekdami taupyti tiek ASPĮ, tiek NDNT darbuotojų laiką, maloniai prašome pagal galimybę siuntimus į NDNT ir kitus medicininius dokumentus teikti užpildytus kompiuteriu. Jeigu tokios galimybės nėra – ranka pildyti įskaitomai ir teikti tik kokybiškas medicininių dokumentų kopijas.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-30