BESIKREIPIANTIEMS Į NDNT DĖL DARBINGUMO, NEĮGALUMO LYGIŲ ARBA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą galioja 60 kalendorinių dienų. Nepamirškite per šį terminą pateikti NDNT prašymo ir kitų reikalingų dokumentų! Prašymą reikia pateikti ir tuo atveju - kai gydytojas Jums siuntimą užpildė ir NDNT pateikė elektroniniu būdu. (prašymo formą galite rasti interneto svetainėje www.ndnt.lt arba parašyti atvykę į NDNT).

Platesnės informacijos rasite interneto svetainėje adresu  www.ndnt.lt arba paskambinę telefonu (žr.čia).

Dokumentus galima pateikti atvykus į NDNT arba registruotu paštu. Dokumentus siunčiant paštu, jų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti savo atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Atnaujinimo data: 2023-09-30