BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Darbingumo lygio nustatymas 13
  • 1.

   Kaip galėčiau gauti darbingumo lygio pažymos dublikatą?

   Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs darbingumo lygio pažymą,  turi raštu kreiptis į NDNT teritorinį skyrių dėl dokumento dublikato išdavimo.

   Kreipiantis dėl pamesto ar dėl kitų priežasčių prarasto dokumento dublikato išdavimo reikia pateikti:

   • raštišką, motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo, nurodant praradimo aplinkybes;
   • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

   Prašymo dėl dublikatų išdavimo formą galite rasti NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt -> prašymai -> prašymo dėl dublikatų išdavimo forma->Darbingumo lygio pažymos dublikatas (pabraukti).

   Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba atsiųsti registruotu paštu.

   Jei dokumentai yra siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 2.

   Nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus, bet išėjimo į pensiją laikotarpis pratęstas, ar reikia kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio termino pratęsimo?

   Jeigu Jūsų senatvės pensijos amžius buvo pailgintas dėl pasikeitusio pensinio amžiaus, darbingumo lygio galiojimo terminas bus pratęstas automatiškai. Jums reikės kreiptis į NDNT teritorinį skyrių tik dėl neįgaliojo pažymėjimo galiojimo laikotarpio pratęsimo.

   Asmuo (ar jo įgaliotas atstovas), kreipdamasis į NDNT dėl neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo, pateikia:

   • neįgaliojo pažymėjimą (originalą);
   • laisvos formos prašymą dėl pažymėjimo pakeitimo;
   • 3 x 4 dydžio nuotrauką.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 3.

   Kam pristatyti dokumentus, kai nustatoma negalia?          

   Dėl išmokų, susijusių su nustatytu neįgalumo lygiu (asmenims iki 18 metų) ar darbingumo lygiu (asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties) ar automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo, reikia kreiptis į Sodrą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

   Dėl išmokų, susijusių su nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikiais (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus asmenims), reikia kreiptis į savivaldybių socialinių išmokų skyrius pagal gyvenamąją vietą (plačiau: http://ndnt.lrv.lt/lt/kur-kreiptis-kai-nustatoma-negalia).

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 4.

   Kada mokamos išmokos?

   NDNT tik nustato neįgalumo arba darbingumo lygius, specialiuosius poreikius ir jų lygius ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, bet nesprendžia klausimų, susijusių su išmokomis.

   Dėl išmokų galite kreiptis į išmokas mokančias institucijas – į Sodrą (plačiau – www.sodra.lt) arba į savivaldybės Socialinių išmokų skyrių pagal gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 5.

   Nesutinku su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu dėl nustatytų darbingumo lygio procentų. Kur kreiptis?

   Jeigu NDNT teritorinis skyrius priėmė sprendimą dėl Jūsų darbingumo lygio ir Jūs su juo nesutinkate, per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos jį galite apskųsti NDNT direktoriui.

   Prašymą dėl sprendimo peržiūrėjimo, nurodant nesutikimo motyvus, galite pateikti:

   • el p. info@ndnt.lt;
   • paštu, adresu Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius

   atvykus į NDNT teritorinį arba Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių.

   Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo formą galite rasti NDNT interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt -> Paslaugos -> Prašymai.

    

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 6.

   Per kiek laiko gaunamas atsakymas dėl negalios?

   NDNT teritoriniai skyriai sprendimus priima dėl asmens neįgalumo ir darbingumo lygių per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, dėl specialiųjų poreikių – per 20 darbo dienų. NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl asmens neįgalumo, darbingumo lygio ir/arba specialiųjų poreikių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia dokumentus ir išsiunčia registruotu paštu arba įteikia asmeniui, jei jis pats (ar jo teisėtas atstovas) atvyksta jų atsiimti.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 7.

   Ar būtina asmeniui dalyvauti posėdyje, nustatant darbingumo lygį?

   Taip, darbingumo lygis nustatomas asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje, išskyrus atvejus, kai darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo asmuo negali atvykti į NDNT. Asmuo taip pat gali būti apžiūrimas namuose ar ligoninėje (jei prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir asmuo dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT).

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 8.

   Per kiek laiko reikia pateikti dokumentus darbingumo  lygiui nustatyti?

   Asmenį gydančio gydytojo išduotas siuntimas į NDNT ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 kalendorinių dienų – per tiek laiko asmuo juos kartu su prašymu nustatyti darbingumo lygį turi pateikti NDNT.

   Atkreiptinas dėmesys, kad  darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų dokumentų NDNT gavimo diena.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 9.

   Šiuo metu gydausi. Kada galima kreiptis dėl darbingumo lygio nustatymo?

   Asmens siuntimą į NDNT dėl negalios nustatymo gydantis gydytojas rengia tik tuomet, kai yra baigtas asmens gydymas, nustatyta aiški, medicininiais tyrimais patvirtinta diagnozė ir išnaudotos visos medicininės reabilitacijos ir specialiosios pagalbos priemonės.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 10.

   Ar nustatomas darbingumo lygis pensininkams?

   Ne, nenustato. Teisės aktų nustatyta tvarka darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus asmenims. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kurie dėl ilgalaikių sveikatos pokyčių ar jų pasekmių visiškai ar iš dalies netekę savarankiškumo ir negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, NDNT nustato tik specialiuosius poreikius: specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį.

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 11.

   Man darbingumo lygis nustatytas iki 2019-02-01, kada turiu pristatyti dokumentus dėl naujo vertinimo?

   Dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo su nauju gydančio gydytojo parengtu siuntimu į NDNT turite kreiptis ne vėliau kaip paskutinę nustatyto termino dieną. Žinoma, galite ir anksčiau.

   Primename, kad asmenį gydančio gydytojo išduotas siuntimas į NDNT ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 kalendorinių dienų –per tiek laiko asmuo juos turi pateikti NDNT.

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 12.

   Dėl kokių priežasčių gali būti pakeistas darbingumo lygis?

   Kitoks darbingumo lygis gali būti nustatytas NDNT atlikus pakartotinį vertinimą, jei pasikeitė asmens sveikatos būklė ir/ar savarankiškumas.

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 13.

   Kaip  nustatomas  darbingumo lygis nuo 2019-01-01?

   Sprendimas dėl asmens darbingumo lygio priimamas įvertinus asmens bazinį darbingumą ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  kriterijus.

   Bazinis darbingumas vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę: į visas jo darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Bazinis darbingumas vertinamas procentais nuo 0 iki 100.

    Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, atsižvelgiant į asmens gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime, dirbti, panaudoti turimą profesinę kvalifikaciją ar įgyti naują ir būti savarankiškam. Šie kriterijai įvertinami užpildžius asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną. Gauti klausimyno balai prilyginami koeficientams.

   Nustačius bazinio darbingumo procentus ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą, jie yra sudauginami ir taip apskaičiuojamas asmens darbingumo lygis. Darbingumo lygis įvertinamas procentais, 5 punktų intervalais.

    

   Atnaujinta: 2020 01 28

 • Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas 7
  • 1.

   Nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis, kur turėčiau kreiptis dėl išmokos mokėjimo?

   NDNT tik nustato specialiuosius poreikius, tačiau nesprendžia klausimų, susijusių su išmokomis.

   Dėl išmokų, nustačius specialiuosius poreikius (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio  amžiaus asmenims), reikia kreiptis  į savivaldybės socialinių išmokų skyrių pagal gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 2.

   Kur kreiptis, jeigu nesutinku su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu dėl nustatytų specialiųjų poreikių?

   Jeigu nesutinkate su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos galite apskųsti NDNT direktoriui.

   Pasirašytą prašymą dėl sprendimo peržiūrėjimo, nurodant nesutikimo motyvus, galite pateikti:

   • el p. info@ndnt.lt;
   • registruotu paštu, adresu Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius (siunčiamų dokumentų originalų kopijos  turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka);
   • atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo.

   Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo formą taip pat galite rasti NDNT interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt -> Paslaugos -> Prašymai.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 3.

   Ar būtina dalyvauti sunkiai sergančiam asmeniui specialiųjų poreikių vertinime? 

   Specialieji poreikiai gali būti nustatomi asmeniui nedalyvaujant vertinime, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad jam gali būti nustatytas nuolatinis slaugos poreikis. Pensinio amžiaus asmenims specialieji poreikiai nustatomi asmeniui nedalyvaujant NDNT posėdyje (pensinio amžiaus asmenims klausimyną pildo asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas).

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 4.

   Turiu nustatytą darbingumo lygį iki pensijos amžiaus. Kaip gauti neįgaliojo pažymėjimą sukakus senatvės pensijos amžių?

   Sukakusiems senatvės pensijos amžiaus asmenims gali būti nustatyti specialieji poreikiai ir jų lygiai.

   Asmeniui, kuriam iki pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, sukakus senatvės pensijos amžių neterminuotai nustatomas specialiųjų poreikių lygis (jei buvo nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis). Tam NDNT teritoriniam skyriui reikia pateikti prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 5.

   Kaip nustatomi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai?

    

   Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y., medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus (t. y. užpildžius asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, įvertinamos asmens galimybės būti savarankiškam kasdieninėje veikloje (mobilumas, savarankiškumas, bendravimas, kasdieninė veikla, žinių taikymas).

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 6.

   Esu pensinio amžiaus, kur galiu kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo?

    

   Nuo 2019 m. sausio 1 d., pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygį nustato NDNT. Tai yra, nustatant specialiuosius poreikius, kartu nustatomas ir specialiųjų poreikių lygis. Nustačiusi specialiųjų poreikių lygį, NDNT išduoda ir neįgaliojo pažymėjimą.

    

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 7.

   Kokie gali būti nustatyti specialieji poreikiai asmenims nuo 2019-01-01?

   Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

    Nuolatinės slaugos:

   • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
   • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

    Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

   • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
   • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

    

   Atnaujinta: 2020 01 28

 • Kiti 4
  • 1.

   Koks NDNT teritorinių skyrių darbo laikas?

   Vilniaus, Kauno, Biržų teritorinių skyrių  

   Darbo laikas: I – IV  7.30 – 16.30 val., V  7.30 – 15.15 val.

   Pietų pertrauka:  11.30  – 12.15 val.

    

   Kitų teritorinių skyrių

   Darbo laikas: I – IV 8.00  – 17.00 val., V  8.00 val. - 15.45 val.

   Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

    

   Trečiadieniais asmenų prašymai priimami ir dokumentai išduodami dvi valandas ilgiau (pasibaigus NDNT darbo laikui).

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 2.

   Ar galėčiau gauti neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę ?

   Teisę įgyti neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę turi :

   • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis;
   • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
   • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
   • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
   • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
   • asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   • asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

   Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia NDNT teritoriniai skyriai. Neįgalūs asmenys, vairuojantys lengvuosius automobilius, naudotis Kelių eismo taisyklėse nustatytomis lengvatomis gali , jei jo transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 3.

   Kas yra rekomendacija dėl pagalbos poreikio?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT, asmeniui nustačiusi darbingumo lygį ir/arba specialiuosius poreikius, be kitų dokumentų išduoda ir rekomendaciją dėl pagalbos poreikio. Joje nurodoma, ar asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės, kito asmens pagalba, gyvenamosios aplinkos pritaikymas, kito asmens pagalba, socialinės pagalbos reabilitacijos paslaugos, kurios padidintų negalią turinčio asmens savarankiškumą, žinių taikymo galimybes, pagerintų asmens kasdienę veiklą ar bendravimo galimybes. Šie poreikiai išsiaiškinami individualiai, pokalbio su asmeniu metu pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną. Rekomendacijoje dėl pagalbos poreikio kiekvienam asmeniui individualiai nurodoma, kuri (-ios) pagalbos priemonė žmogui pagelbėtų kasdienėje veikloje ir socialiniame gyvenime. Minėtoje rekomendacijoje įrašoma, kur asmeniui dėl šių pagalbos priemonių kreiptis – ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, ar į miesto savivaldybės socialinės paramos centrą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2019 12 18

  • 4.

   Kas yra laikomas asmens atstovu kreipiantis į NDNT?

   Asmens atstovais laikomi asmens tėvai, sutuoktinis, jo  pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas turintys teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

   Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2019 12 18