BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Darbingumo lygio nustatymas 17
  • 1.

   Man nustatytas 25 proc. darbingumo lygis. Ar yra kokie nors apribojimai darbui?

   Asmenims, kuriems Tarnyba nustato 0–55 proc. darbingumo lygį, išduoda išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (toliau – išvada). Šioje išvadoje yra nurodomi bendro pobūdžio veiksniai, žalingi asmens sveikatai, tačiau nėra nurodomi konkretūs apribojimai ar draudimas dirbti konkrečius darbus konkrečioje darbo vietoje. Tarnyba nekontroliuoja, ar darbdavys atsižvelgia į išvadoje nurodytus rizikos veiksnius ir nesprendžia, ar konkretus asmuo gali dirbti konkretų darbą.

   Dėl neįgalių asmenų galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia šeimos arba darbo medicinos gydytojas. Gydytojas, įvertinęs tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų gydytojų specialistų išvadas, atsižvelgdamas į nustatytą diagnozę, sveikatos būklę ir išlikusius organizmo funkcinius sutrikimus po taikyto gydymo ir medicininės reabilitacijos priemonių, priima sprendimą dėl galimybės atlikti konkretų darbą pagal asmeniui nustatytas darbo sąlygas ir pobūdį. Taigi  nuspręsti, ar žmogus gali dirbti konkretų darbą be apribojimų ar su tam tikrais apribojimais gali tik šeimos arba darbo medicinos  gydytojas.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 2.

   Šiuo metu gyvenu Austrijoje, deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje. Baigiasi nustatytas darbingumo lygio terminas. Kur turėčiau kreiptis dėl pakartotinio vertinimo?

   Pirmiausia turėtumėte kreiptis į užsienio valstybėje Jus gydantį gydytoją. Gydytojas parengs bendrą visose ES ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse galiojančią pažymą (E-213 forma). Užpildytą E-213 formą ir kitus medicininius dokumentus, prašymą nustatyti darbingumo lygį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, 3x4 cm dydžio nuotrauką, išsilavinimą (kvalifikaciją) patvirtinančio dokumento kopijas  (kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka) atsiųskite į SODROS Vilniaus teritorinį skyrių el. p. [email protected] arba registruotu paštu adresu: Laisvės pr. 28, LT-04540, Vilnius (dokumentus atsiųsti gali tiek gydantis gydytojas, tiek pats asmuo).

   SODROS teritorinis skyrius, gavęs minėtus dokumentus, persiųs juos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai (toliau – NDNT).

   NDNT atliks Jūsų darbingumo lygio vertinimą, o sprendimą apie nustatytą darbingumo lygį pateiks SODROS teritoriniam skyriui. Apie šį sprendimą Jus informuos SODRA, kuri taip pat priims sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 3.

   Kokius dokumentus reikia pateikti dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo?

   Kartu su gydančio gydytojo parengtu siuntimu (jis galioja 60 kalendorinių dienų nuo užpildymo dienos) ir kitais medicininiais dokumentais NDNT reikia pateikti:

   • prašymą dėl darbingumo lygio nustatymo (prašymo formą rasite Tarnybos interneto svetainėje https://ndnt.lrv.lt/prasymu-formos)-> PRAŠYMAS NUSTATYTI NEGALIĄ
   • paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
   • 3x4 cm dydžio nuotrauką.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 4.

   Man nustatė darbingumo lygį. Kur turėčiau kreiptis dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo?

   Dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (SODRĄ) pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 5.

   Kaip galėčiau gauti darbingumo lygio pažymos dublikatą?

   Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs darbingumo lygio pažymą,  turi raštu kreiptis į NDNT teritorinį skyrių dėl dokumento dublikato išdavimo.

   Kreipiantis dėl pamesto ar dėl kitų priežasčių prarasto dokumento dublikato išdavimo reikia pateikti:

   • raštišką, motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo, nurodant praradimo aplinkybes;
   • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

   Prašymo dėl dublikatų išdavimo formą galite rasti NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt -> prašymai -> prašymo dėl dublikatų išdavimo forma->Darbingumo lygio pažymos dublikatas (pabraukti).

   Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba atsiųsti registruotu paštu.

   Jei dokumentai yra siunčiami registruotu paštu, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 6.

   Nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus, bet išėjimo į pensiją laikotarpis pratęstas, ar reikia kreiptis į NDNT dėl darbingumo lygio termino pratęsimo?

   Jeigu Jūsų senatvės pensijos amžius buvo pailgintas dėl pasikeitusio pensinio amžiaus, darbingumo lygio galiojimo terminas bus pratęstas automatiškai. Jums reikės kreiptis į NDNT teritorinį skyrių tik dėl neįgaliojo pažymėjimo galiojimo laikotarpio pratęsimo.

   Asmuo (ar jo įgaliotas atstovas), kreipdamasis į NDNT dėl neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo, pateikia:

   • neįgaliojo pažymėjimą (originalą);
   • laisvos formos prašymą dėl pažymėjimo pakeitimo;
   • 3 x 4 dydžio nuotrauką.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 7.

   Kam pristatyti dokumentus, kai nustatoma negalia? 

   Dėl išmokų, susijusių su nustatytu neįgalumo lygiu (asmenims iki 18 metų) ar darbingumo lygiu (asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties) ar automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo, reikia kreiptis į Sodrą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

   Dėl išmokų, susijusių su nuolatinės slaugos arba pagalbos (priežiūros) poreikiais (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus asmenims), reikia kreiptis į savivaldybių socialinių išmokų skyrius pagal gyvenamąją vietą (plačiau: http://ndnt.lrv.lt/lt/kur-kreiptis-kai-nustatoma-negalia).

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 8.

   Kada mokamos išmokos?

   NDNT tik nustato neįgalumo arba darbingumo lygius, specialiuosius poreikius ir jų lygius ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, bet nesprendžia klausimų, susijusių su išmokomis.

   Dėl išmokų galite kreiptis į išmokas mokančias institucijas – į Sodrą (plačiau – www.sodra.lt) arba į savivaldybės Socialinių išmokų skyrių pagal gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 9.

   Nesutinku su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu dėl nustatytų darbingumo lygio procentų. Kur kreiptis?

   Jeigu NDNT teritorinis skyrius priėmė sprendimą dėl Jūsų darbingumo lygio ir Jūs su juo nesutinkate, per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos jį galite apskųsti NDNT direktoriui.

   Prašymą dėl sprendimo peržiūrėjimo, nurodant nesutikimo motyvus, galite pateikti:

   atvykus į NDNT teritorinį arba Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių.

   Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo formą galite rasti NDNT interneto svetainėje adresu www.ndnt.lt -> Paslaugos -> Prašymai.

    

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 10.

   Per kiek laiko gaunamas atsakymas dėl negalios?

   NDNT teritoriniai skyriai sprendimus dėl asmens neįgalumo ir darbingumo lygių  ir specialiųjų poreikių priima per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo NDNT dienos.

   NDNT teritorinis skyrius, priėmęs sprendimą dėl asmens neįgalumo, darbingumo lygio ir / arba specialiųjų poreikių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia dokumentus ir išsiunčia registruotu paštu arba įteikia asmeniui, jei jis pats (ar jo teisėtas atstovas) atvyksta jų atsiimti.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 11.

   Ar būtina asmeniui dalyvauti posėdyje, nustatant darbingumo lygį?

   Taip, darbingumo lygis nustatomas asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje, išskyrus atvejus, kai darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo asmuo negali atvykti į NDNT. Asmuo taip pat gali būti apžiūrimas namuose ar ligoninėje (jei prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir asmuo dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT).

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 12.

   Per kiek laiko reikia pateikti dokumentus darbingumo  lygiui nustatyti?

   Asmenį gydančio gydytojo išduotas siuntimas į NDNT ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 kalendorinių dienų – per tiek laiko asmuo juos kartu su prašymu nustatyti darbingumo lygį turi pateikti NDNT.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 13.

   Šiuo metu gydausi. Kada galima kreiptis dėl darbingumo lygio nustatymo?

   Asmens siuntimą į NDNT dėl negalios nustatymo gydantis gydytojas rengia tik tuomet, kai yra baigtas asmens gydymas, nustatyta aiški, medicininiais tyrimais patvirtinta diagnozė ir išnaudotos visos medicininės reabilitacijos ir specialiosios pagalbos priemonės.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 14.

   Ar nustatomas darbingumo lygis pensininkams?

   Darbingumo lygis senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nėra nustatomas. Teisės aktų nustatyta tvarka darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus asmenims. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kurie dėl sveikatos būklės (ligų, traumų, patologinių būklių ir su tuo susijusių organizmo funkcijų sutrikimų) ir galimybių būti savarankiškam kasdienėje veikloje visiškai ar iš dalies netekę savarankiškumo ir negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, NDNT nustato specialiuosius poreikius: I arba II lygio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, I arba II lygio specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 15.

   Kada reikia pateikti dokumentus NDNT dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo?

   Dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo su nauju gydančio gydytojo parengtu siuntimu į NDNT turite kreiptis ne vėliau kaip paskutinę nustatyto negalios termino dieną, bet galite ir anksčiau.

   Primename, kad asmenį gydančio gydytojo išduotas siuntimas į NDNT ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 kalendorinių dienų – per tiek laiko asmuo juos turi pateikti NDNT.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 16.

   Dėl kokių priežasčių gali būti pakeistas darbingumo lygis?

   Kitoks darbingumo lygis gali būti nustatytas NDNT atlikus pakartotinį vertinimą, jei pasikeitė asmens sveikatos būklė ir/ar savarankiškumas.

   Atnaujinta: 2020 01 28

  • 17.

   Kaip  nustatomas  darbingumo lygis nuo 2019-01-01?

   Sprendimas dėl asmens darbingumo lygio priimamas įvertinus asmens bazinį darbingumą ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  kriterijus.

   Bazinis darbingumas vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę: į visas jo darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Bazinis darbingumas vertinamas procentais nuo 0 iki 100.

    Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, atsižvelgiant į asmens gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime, dirbti, panaudoti turimą profesinę kvalifikaciją ar įgyti naują ir būti savarankiškam. Šie kriterijai įvertinami užpildžius asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną. Gauti klausimyno balai prilyginami koeficientams.

   Nustačius bazinio darbingumo procentus ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą, jie yra sudauginami ir taip apskaičiuojamas asmens darbingumo lygis. Darbingumo lygis įvertinamas procentais, 5 punktų intervalais.

    

   Atnaujinta: 2020 01 28

 • Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas 11
  • 1.

   Kas kiek laiko skiriama kompensacija automobiliui?

   Lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijaa gali būti skiriama kas 6 metus.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 2.

   Kaip žinoti, ar man priklauso lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija?

   Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis asmeniui nustatomas labai ryškiai sutrikus jo judėjimo funkcijai ir esant atitinkamoms organizmo būklėms pagal nustatytus kriterijus. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąrašas skelbiamas  Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo 3 priede. Kriterijus galite rasti čia.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 3.

   Kada gausiu atsakymą dėl specialiųjų poreikių vertinimo?

   Sprendimas dėl specialiųjų poreikių priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų NDNT gavimo dienos.        

   NDNT, atlikusi specialiųjų poreikių vertinimą, sprendimą asmeniui išsiunčia per 3 darbo dienas registruotu laišku.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 4.

   Vaikui Santariškėse nustatytas Ternerio sidromas. Ar vertintumėte specialiuosius poreikius?

   Tik iš diagnozės pavadinimo atsakyti negalime – tas pats susirgimas skirtingiems asmenims gali sukelti skirtingus organizmo funkcijų sutrikimus. Todėl pirmiausia turėtumėte kreiptis į vaiką gydantį gydytoją ir pateikti  prašymą dėl siuntimo į NDNT. Gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengs siuntimą ir kitus reikalingus medicininius dokumentus. Tik gavę šį siuntimą, kuriame bus pateikta visa medicininė informacija apie Jūsų vaiko sveikatos būklę, ir su Jumis užpildę vaiko veiklos ir gebėjimų dalyvauti (kitaip sakant, savarankiškumo) klausimyną (jei vaikui daugiau nei ketveri metai), galėsime atlikti negalios vertinimą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 5.

   Nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis, kur turėčiau kreiptis dėl išmokos mokėjimo?

   NDNT tik nustato specialiuosius poreikius, tačiau nesprendžia klausimų, susijusių su išmokomis.

   Dėl išmokų, nustačius specialiuosius poreikius (tiek vaikams, tiek darbingo, tiek pensinio  amžiaus asmenims), reikia kreiptis  į savivaldybės socialinių išmokų skyrių pagal gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 6.

   Kur kreiptis, jeigu nesutinku su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu dėl nustatytų specialiųjų poreikių?

   Jeigu nesutinkate su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos galite jį apskųsti NDNT direktoriui.

   Pasirašytą prašymą dėl sprendimo peržiūrėjimo, nurodant nesutikimo motyvus, galite pateikti:

   • el p. [email protected];
   • registruotu paštu, adresu Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius (siunčiamų dokumentų originalų kopijos  turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka);
   • atvykus į NDNT teritorinį skyrių arba Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių.

   Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo formą taip pat galite rasti NDNT interneto svetainėje adresu  https://ndnt.lrv.lt/prasymu-formos->SKUNDO (PRAŠYMO) DĖL SPRENDIMO PERŽIŪRĖJIMO FORMA

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 7.

   Ar būtina dalyvauti sunkiai sergančiam asmeniui specialiųjų poreikių vertinime?

   Specialieji poreikiai gali būti nustatomi asmeniui nedalyvaujant vertinime, kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad jam gali būti nustatytas nuolatinis slaugos poreikis. Pensinio amžiaus asmenims specialieji poreikiai nustatomi asmeniui nedalyvaujant NDNT posėdyje (pensinio amžiaus asmenims klausimyną pildo asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas).

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 8.

   Ar turint nustatytą neįgalumo lygį priklauso ir specialieji poreikiai?

   Specialieji poreikiai nustatomi neatsižvelgiant į asmeniui nustatytą darbingumo lygį, neįgalumo lygį ir amžių. Specialieji poreikiai nustatomi asmenims, turintiems įgimtų ar įgytų ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, atitinkančių specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus. Kriterijus galite rasti Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašo 1 priede: Spauskite nuorodą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 9.

   Kaip nustatomi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai?

    

   Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y., medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus (t. y. užpildžius asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, įvertinamos asmens galimybės būti savarankiškam kasdieninėje veikloje (mobilumas, savarankiškumas, bendravimas, kasdieninė veikla, žinių taikymas).

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 10.

   Esu pensinio amžiaus, kur galiu kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d., pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygį nustato NDNT. Tai yra, nustatant specialiuosius poreikius, kartu nustatomas ir specialiųjų poreikių lygis. Nustačiusi specialiųjų poreikių lygį, NDNT išduoda ir neįgaliojo pažymėjimą.

    

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 11.

   Kokie gali būti nustatyti specialieji poreikiai asmenims nuo 2019-01-01?

   Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

    Nuolatinės slaugos:

   • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
   • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

    Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

   • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
   • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

    

   Atnaujinta: 2022 12 20

 • Profesinės reabilitacijos poreikių nustatymas 4
  • 1.

   Ar mokama netekto darbingumo pensija, jei mokama profesinės reabilitacijos išmoka?

   Profesinės reabilitacijos išmoka skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 2.

   Kokius dokumentus reikia pateikti dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo?

   Asmuo, gavęs Užimtumo tarnybos siuntimą į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku NDNT teritoriniam skyriui.  

   Kartu su siuntimu reikia pateikti šiuos dokumentus:

   • prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (prašymo formą rasite Tarnybos interneto svetainėje https://ndnt.lrv.lt/prasymu-formos->Prašymo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų forma); 
   • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

   Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis įvertinamas darbingumo lygio vertinimo metu, todėl siuntimo iš Užimtumo tarnybos nereikia.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 3.

   Kur turėčiau kreiptis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo?

   Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį NDNT nustato asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo.

   Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis taip pat gali būti nustatytas, jeigu asmuo registruotas Užimtumo tarnyboje ir yra priskirtas vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių asmenų grupei ir iki asmeniui nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų ir asmeniui yra išduotas Užimtumo tarnybos siuntimas į NDNT profesinės reabilitacijos poreikiui nustatyti.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 4.

   Kas yra profesinė reabilitacija?

   Profesinės reabilitacijos tikslas - padėti asmenims  atstatyti  profesinę  kvalifikaciją ir darbo įgūdžius, įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

   Atnaujinta: 2022 12 20

 • Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė ir ženklas Neįgalusis 2
  • 1.

   Kas ir kokia tvarka išduoda neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę?

   Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

   Kortelė suteikia teisę sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose ir / arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

   Teisę įgyti kortelę turi:

   • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
   • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne);
   • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;
   • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
   • asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi neįgaliųjų vežimėliu;
   • asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne) ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;
   • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis;
   • asmenys, kuriems nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;
   • asmenys, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius.

   Asmenys, atitinkantys bent vieną iš išvardintų kriterijų ir norintys gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti prašymą išduoti kortelę ir 3x4 cm dydžio nuotrauką. Dokumentus siunčiant paštu, turi būti pridėta ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopija.

   Jei dėl minėtos kortelės kreipiasi pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jie papildomai turi pateikti ir neįgaliojo pažymėjimą. Asmenys, kuriems specialieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d., kreipdamiesi dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės, papildomai turi pateikti specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją.

   Atnaujinta: 2022 04 13

  • 2.

   Kam ir kokia tvarka išduodamas skiriamasis ženklas „Neįgalusis“?

   Teisę gauti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turi:

   • fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;
   • fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;
   • Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji;
   • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems;
   • Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kai jų teisėtai valdomomis transporto priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.

   Dokumentas, patvirtinantis teisę asmenims naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, jeigu ji pateikiama kartu su neįgaliojo pažymėjimu. Ženklą galima įsigyti prekybos vietose savo lėšomis, juo turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas.

   Atnaujinta: 2022 04 13

 • Kiti 8
  • 1.

   Kaip vykdomas asmenų priėmimas NDNT po 2022-05-01, panaikinus ekstremalią situaciją dėl Covid-19?

   Nuo 2022-05-01 grįžome prie įprastinės asmenų aptarnavimo tvarkos: asmens veiklos ir gebėjimų klausimynas pildomas asmeniui atvykus į NDNT, tačiau asmenims, kuriems neįgalumo lygis, darbingumo lygis ar specialieji poreikiai vertinami pakartotinai, asmens veiklos ir gebėjimų klausimyną galima užpildyti ir telefonu, atvykti į NDNT nebūtina  (asmeniui pageidaujant, klausimyną galima užpildyti ir atvykus į NDNT).

   Rekomenduojame vizito į NDNT registruotis iš anksto, taip galėsite vienu atvykimu pateikti dokumentus ir užpildyti klausimyną, nereikės laukti eilėje.

   Jeigu atvyksite neužsiregistravę, tik pateiksite dokumentus, o klausimyną užpildyti turėsite kito iš anksto suderinto vizito metu.

   Registruotis į NDNT galite interneto svetainėje www.ndnt.lt 

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 2.

   Kaip nustatoma negalia Ukrainos piliečiams Lietuvoje?

   Karo pabėgėliams iš Ukrainos, kuriems Lietuvoje yra suteiktas laikinosios apsaugos statusas, t. y. išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, taikoma ta pati negalios nustatymo tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams.

   Pirmiausia reikia kreiptis į gyvenamosios vietos gydymo įstaigą. Gydytojas nustatys diagnozę, įvertins asmens būklę, jeigu reikia, nusiųs asmenį pas kitus gydytojus specialistus ir, esant pagrindui, išduos siuntimą į NDNT arba jį pateiks Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI). Siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jų įkėlimo į ESPBI arba išdavimo dienos.  Per šį laikotarpį asmuo turi NDNT pateikti prašymą nustatyti negalią (darbingumo lygį, neįgalumo lygį, specialiuosius poreikius ar specialiųjų poreikių lygį) ir kitus reikiamus dokumentus.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 3.

   Kaimynas „susiveikė” negalią, kam ir kaip galiu pranešti apie korupciją?

   Jei Jūs turite informacijos apie asmenį, kuriam galimai neteisėtai nustatyta negalia, apie tai praneškite:

   Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite aplinkybes, laiką, vietą, nurodydami žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis ir kitus Jums žinomus svarbius duomenis. Visą Jūsų pateiktą informaciją patikrinsime laikydamiesi konfidencialumo.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 4.

   Sergu cukriniu diabetu. Kiek aš maksimaliai galiu dirbti valandų per dieną, savaitę, mėnesį?

   Nustačius 0–55 proc. darbingumo lygį, asmeniui kartu su darbingumo lygio pažyma, rekomendacija dėl pagalbos poreikio ir neįgaliojo pažymėjimu išduodama ir išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. 

   Šioje išvadoje nurodomi pagrindiniai cheminiai, fizikiniai, biologiniai, fiziniai, ergonominiai rizikos veiksniai, kuriems esant asmuo dėl jam diagnozuotų susirgimų negali dirbti. Tačiau ar asmuo gali dirbti konkretų darbą, sprendžia šeimos gydytojas arba darbo medicinos gydytojas, gavęs NDNT išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, įvertinęs tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir kontraindikacijas.

   Atnaujinta: 2021 04 02

  • 5.

   Kas yra rekomendacija dėl pagalbos poreikio?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT, asmeniui nustačiusi darbingumo lygį ir/arba specialiuosius poreikius, be kitų dokumentų išduoda ir rekomendaciją dėl pagalbos poreikio. Joje nurodoma, ar asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės, kito asmens pagalba, gyvenamosios aplinkos pritaikymas, kito asmens pagalba, socialinės pagalbos reabilitacijos paslaugos, kurios padidintų negalią turinčio asmens savarankiškumą, žinių taikymo galimybes, pagerintų asmens kasdienę veiklą ar bendravimo galimybes. Šie poreikiai išsiaiškinami individualiai, pokalbio su asmeniu metu pildant asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną. Rekomendacijoje dėl pagalbos poreikio kiekvienam asmeniui individualiai nurodoma, kuri (-ios) pagalbos priemonė žmogui pagelbėtų kasdienėje veikloje ir socialiniame gyvenime. Minėtoje rekomendacijoje įrašoma, kur asmeniui dėl šių pagalbos priemonių kreiptis – ar į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, ar į miesto savivaldybės socialinės paramos centrą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 6.

   Kas yra laikomas asmens atstovu kreipiantis į NDNT?

   Asmens atstovais laikomi asmens tėvai, sutuoktinis, jo  pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas turintys teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

   Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 7.

   Kaip nustatoma negalia užsieniečiams, kuriems jau nustatyta invalidumo grupė jų kilmės šalyje?

   Užsieniečiams, kuriems Lietuvoje suteikta laikinoji apsauga ir jų kilmės šalyje nustatyta invalidumo grupė ir kurie turi tai patvirtinančius dokumentus, atliekamas turimos invalidumo grupės prilyginimas neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygiui Lietuvoje. Asmuo NDNT turi pateikti prašymą dėl negalios prilyginimo, dokumentą, patvirtinantį jų kilmės šalyje nustatytą negalią, kilmės šalies konsulinės įstaigos išduotą pažymą apie jam nustatytą negalią ir 3x4 cm nuotrauką.

   Atnaujinta: 2022 12 20

  • 8.

   Ar būtina NDNT pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos išduotą pažymą apie nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius?

   Nustatant neįgalumo lygį, vaikui Pedagoginės psichologinės tarnybos ar Švietimo pagalbos tarnybos nustatytas labai didelių, didelių, vidutinių ar nedidelių ugdymosi poreikių lygis yra prilyginamas koeficientams, kurie daro įtaką neįgalumo lygiui. Jei asmuo neturi specialiųjų ugdymosi poreikių ar jei pažyma apie nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius nepateikta, apskaičiuotas bazinis neįgalumo lygis yra dauginamas iš koeficiento 1, kuris neįgalumo lygiui įtakos nedaro.

   Atnaujinta: 2022 12 20