Asmens duomenų apsauga

Rūpindamiesi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu, parengėme asmens duomenų tvarkymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos politiką (toliau – privatumo politika), kuria siekiame ir įsipareigojame užtikrinti sąžiningą, saugų ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir tvarkymą. Taip pat šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu ar raštu, įskaitant elektronines priemones, ar bet kokiu Jūsų pasirinktu būdu. Šis dokumentas Jums taikomas, kai Jūsų duomenis tvarko Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT).

Atsižvelgiant į tai, jog privatumo politika gali būti keičiama, rekomenduojame Jums šią politiką periodiškai peržiūrėti. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), o taip pat kitais teisės aktais.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V- 145 " Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmens duomenų tvarkymo ir teisinės apsaugos politikos ir duomenų subjekto teisių  įgyvendinimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo"

ES bendras duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

NDNT vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo bei vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnė

Lina Juonytė

Prevencijos skyriaus patarėja

Adresas: Švitrigailos g. 11E, LT-03228 Vilnius

Tel. +370 5 250 3641

El. p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Atnaujinimo data: 2023-09-30