BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra"

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, atliko NDNT Plungės teritorinio skyriaus rekonstrukcijos darbus. Projekto metu buvo atlikti pastato sienų šiltinimo bei apdailos darbai, pakeista stogo danga, dalis langų ir durų, įrengti papildomi šildymo prietaisai, įrengta vėdinimo ir kondicionavimo sistema, taip pat atlikti kiti būtini darbai, kurie pagerino bendrą pastato būklę. Iš viso rekonstruotų patalpų plotas sudarė 258 m2. Skyriui taip pat bus nupirkti nauji baldai bei įrengta elektroninė eilių valdymo sistema. Atlikti darbai leis gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą į  Plungės teritorinį skyrių besikreipiantiems neįgaliesiems. Kokybiškos darbo sąlygos bus užtikrintos ir skyriaus personalui. Rekonstrukcijos darbai sudarys prielaidas efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus bei mažinti išlaidas. 

2010 m. Lietuvai ratifikavus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą, Lietuva prisiėmė labai svarbius tarptautinius įsipareigojimus prieš tarptautinę bendriją dėl neįgaliųjų lygių galimybių užtikrinimo visose gyvenimo srityse. Tai bendrų vertybių apsaugos klausimas. Kad neįgalieji galėtų visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime, būtina pašalinti visas fizines ir nefizines kliūtis.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) esama teritorinių skyrių infrastruktūra neužtikrino pakankamo tarnybos teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo bei kokybės: patalpos nepritaikytos neįgaliesiems, atvykstantieji nemažai laiko turi praleisti siauruose, jiems judėti nepritaikytuose koridoriuose, užėję į apžiūros kabinetą jie jaučiasi nemaloniai, nes nėra privačios erdvės persirengti apžiūrai. Kabinetuose sunku laisvai judėti tiek darbuotojams, tiek neįgaliesiems.

Trys Klaipėdos teritoriniai skyriai (vienas iš jų – specializuotas) buvo įsikūrę Bangų g. 15 (vienas skyrius) ir Donelaičio g. 3 (du skyriai). Patikėjimo teise valdomų pastatų būklė nesudarė prielaidų teikti kokybiškas paslaugas, tai, kad skyriai buvo skirtinguose pastatuose, didino įstaigos veiklos išlaidas. Siekiant optimizuoti skyrių veiklą, gerinti klientų aptarnavimo sąlygas, buvo būtina išplėsti skyrių plotą ir juos įkurdinti viename pastate.

NDNT, spręsdama šias problemas, nuo 2009 m. liepos mėn. įgyvendina investicijų projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – plėtojant ir kompleksiškai gerinant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos infrastruktūrą, užtikrinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo paslaugų prieinamumą ir aukštą jų kokybę visoje Lietuvos teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu NDNT infrastruktūra bus sutvarkyta 8 miestuose, tarp jų ir Klaipėdoje.

NDNT, įgyvendindama minėtą projektą, ir Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ (projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-03-001), žemės sklype, esančiame Šilutės pl. 4B, Klaipėdoje, atlikus projektavimo veiklas ir viešojo konkurso būdu pasirinkus rangovą, 2012 m. sausio mėn. pradėjo naujo pastato abiejų įstaigų veiklai vykdyti statybos darbus. NDNT pastato statybos darbų vertė – 993,9 tūkst. Eur, bendras naujojo pastato plotas – 734 kv. m. Rangos darbai buvo baigti ir pastatas buvo pripažintas tinkamu eksploatuoti 2014 m. balandžio mėn. Tai, kad visi Klaipėdos teritoriniai skyriai įsikūrė viename pastate, užtikrina NDNT veiklos funkcionalumą. Pastate sumontuoti nauji baldai ir įrengta eilių valdymo sistema sudaro prielaidas gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrina kokybiškas darbo sąlygas NDNT personalui. Naujas, modernus pastatas sudarys prielaidas efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus ir mažinti įstaigos veiklos išlaidas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (priemonė VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 9,77 mln. Eur.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) esama teritorinių skyrių infrastruktūra neužtikrino pakankamo tarnybos teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo bei kokybės: patalpos nepritaikytos neįgaliesiems, atvykusieji nemažai laiko turi praleisti siauruose, jiems judėti nepritaikytuose koridoriuose, užėję į apžiūros kabinetą jie jaučiasi nemaloniai, nes nėra privačios erdvės persirengti apžiūrai. Kabinetuose sunku laisvai judėti tiek darbuotojams, tiek neįgaliesiems.

Kaune esančių šešių teritorinių skyrių (3 iš jų – specializuoti, tarp kurių – vienintelis šalyje nustatantis negalią turintiems regos sutrikimų), įsikūrusių Savanorių pr. 186 ir Savanorių pr. 369, techninė patalpų būklė nėra gera, o tai daro neigiamą įtaką personalo darbo sąlygoms ir klientų aptarnavimo kokybei. Padaliniai skirtingose vietose sunkesnį daro ir tarnybos darbo organizavimą, atsiranda papildomų išlaidų (pvz., transportui, ryšiams, ūkinėms išlaidoms). NDNT Kauno teritoriniai skyriai yra įsikūrę pagal panaudą perduotuose arba patikėjimo teise valdomuose pastatuose.

Trys iš penkių Kauno mieste esančių NDNT teritorinių skyrių dirba patalpose, dėl kurių naudojimo net nėra sudarytos panaudos sutartys su Kauno miesto savivaldybe, todėl bet kuriuo metu skyriai gali būti iškelti. NDNT yra kreipusis į Kauno miesto savivaldybę su prašymu tarpininkauti, kad NDNT Kauno teritoriniai skyriai, kol bus rastos skyrių veiklai tinkamos patalpos, galėtų dirbti VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos patalpose (Savanorių pr. 369). Tačiau Kauno miesto savivaldybės meras 2007 m. lapkričio 14 d. raštu NDNT informavo, kad patalpos Savanorių pr. 369, kuriose šiuo metu vykdo veiklą NDNT Kauno teritoriniai skyriai, numatomos panaudoti VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos paslaugų plėtrai, todėl NDNT prašoma išsikelti iš tų patalpų, kurioms panaudos sutartys yra pasibaigusios. Kitų patalpų Kauno miesto savivaldybė NDNT Kauno skyrių veiklai neturi.

NDNT, gerindama Kauno teritorinių skyrių infrastruktūrą, nuo 2009 m. liepos mėn. įgyvendina investicijų projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis jo tikslas – plėtojant ir kompleksiškai gerinant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos infrastruktūrą, užtikrinti negalios nustatymo paslaugų prieinamumą ir aukštą jų kokybę visoje Lietuvos teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu NDNT infrastruktūra bus sutvarkyta 8 miestuose.

Įgyvendinant projektą, Kauno mieste buvo įsigytas pastatas. Rengiant jo projektavimo užduotį buvo atsižvelgiama į higienos normų reikalavimus, NDNT veiklos specifiką, klientų judėjimo srautus, numatyti laukiamieji. Parengus pastato rekonstrukcijos darbų techninį projektą, viešojo konkurso būdu nustačius rangos darbų laimėtoją, 2011 m. liepos mėn. pradėti statybos darbai. Rekonstrukcijos darbų vertė – 2 898 949,55 Lt, bendras rekonstruotas plotas – 1 188,9 kv. m. Rangos darbai buvo baigti 2012 m. gruodžio mėn. ir pastatas pripažintas tinkamu eksploatuoti. Tai, kad visi Kauno miesto teritoriniai skyriai yra įsikūrę viename pastate, užtikrina NDNT veiklos funkcionalumą. Pastate sumontuoti nauji baldai ir įrengta eilių valdymo sistema sudaro galimybę teikti aukštesnės kokybės paslaugas, jos yra prieinamesnės. Sudarytos geresnės darbo sąlygos NDNT personalui. Rekonstrukcijos darbai sudarys prielaidas efektyviai naudoti ir pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus bei mažinti įstaigos veiklos išlaidas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (priemonė VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 29 410 000,00 Lt.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra", finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, atliko NDNT Alytaus teritorinio skyriaus rekonstrukcijos darbus.

NDNT Alytaus teritorinis skyrius buvo įsikūręs VšĮ Alytaus poliklinikos patalpose, kur įstaigai pagal panaudą perduota 100 m2 ploto. Šio ploto nepakako tinkamai organizuoti darbą, patalpas reikėjo remontuoti. Patalpos buvo įsikūrusios 7 poliklinikos aukšte, o tai ypač apsunkino judėjimo negalią turinčių asmenų patekimą į jas.

Projekto metu buvo rekonstruotas pastatas, esantis Ligoninės g. 12, Alytuje, kuris buvo perduotas NDNT 2008 m. gegužės 28 d. susitarimu tarp Alytaus apskrities viršininko administracijos, Alytaus miesto žemėtvarkos skyriaus ir VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės. Perduoto nenaudojamo pastato–sandėlio plotas buvo 95,54 m2. Projekto metu buvo atlikti pastato vidaus apdailos, fasadų šiltinimo ir apdailos bei kiti darbai, įrengtos reikiamos inžinerinės sistemos, sumontuotas keltuvas neįgaliesiems. Rekonstrukcijos metu pastato plotas buvo išplėstas iki 266 kv. m. Skyriui nupirkti nauji baldai bei įrengta eilių valdymo sistema leis NDNT gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, bus užtikrintos kokybiškos darbo sąlygos NDNT personalui. Rekonstrukcijos darbai sudarys prielaidas efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus bei mažinti veiklos išlaidas. 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra", finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, atliko NDNT Tauragės teritorinio skyriaus rekonstrukcijos darbus. Projekto metu buvo atlikti pastato vidaus remonto darbai, pakeisti langai ir durys, atlikta stogo rekonstrukcija, įrengtos ventiliacijos ir kondicionavimo sistemos, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, modernizuota šildymo sistema, įrengtas keltuvas neįgaliesiems, sutvarkytas pastato fasadas bei aplinka. Iš viso rekonstruotų patalpų plotas sudarė 365 m2. Skyriui nupirkti nauji baldai bei įrengta eilių valdymo sistema leis NDNT gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, bus užtikrintos kokybiškos darbo sąlygos NDNT personalui. Rekonstrukcijos darbai sudarys prielaidas efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus bei mažinti išlaidas.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, parengė NDNT Panevėžio teritorinio skyriaus rekonstrukcijos darbų techninį projektą bei atliko rekonstrukcijos darbus.

Rangos darbų metu buvo rekonstruota šildymo-vėdinimo sistema, įrengta priešgaisrinė-apsauginė signalizacija, atlikti santechnikos, elektrotechnikos bei kiti bendrastatybiniai darbai. Iš viso rekonstruotų patalpų plotas sudarė 169,3 m2. Skyriuje taip pat sumontuoti nauji baldai, artimiausiu metu bus įdiegta eilių valdymo sistema.

Atlikus patalpų rekonstrukcijos darbus, pagerės NDNT personalo darbo sąlygos, teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, mažės įstaigos patalpų išlaikymo išlaidos.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) esama teritorinių skyrių infrastruktūra neužtikrino pakankamo tarnybos teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo bei kokybės: patalpos nepritaikytos neįgaliesiems, atvykusieji nemažai laiko turi praleisti siauruose, jiems judėti nepritaikytuose koridoriuose, užėję į apžiūros kabinetą jie jaučiasi nemaloniai, nes nėra privačios erdvės persirengti apžiūrai. Kabinetuose sunku laisvai judėti tiek darbuotojams, tiek neįgaliesiems.

Trys NDNT Šiaulių teritoriniai skyriai buvo įsikūrę Varpo g. 9 pagal panaudą gautose patalpose, kurių plotas sudarė tik 349,64 m2. Patalpų nepakako tinkamai padalinių veiklai organizuoti, prasta jų būklė nesudarė prielaidų užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, trūko patalpų archyvui.

NDNT, spręsdama šias problemas, nuo 2009 m. liepos mėn. įgyvendina investicijų projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – plėtojant ir kompleksiškai gerinant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos infrastruktūrą, užtikrinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo paslaugų prieinamumą ir aukštą kokybę visoje Lietuvos teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu NDNT infrastruktūra bus sutvarkyta 8 miestuose.

Įgyvendinant projektą Šiaulių mieste buvo įsigytas pastatas. Rengiant projektavimo užduotį, buvo atsižvelgiama į higienos normų reikalavimus, NDNT veiklos specifiką, klientų judėjimo srautus, buvo numatyti laukiamieji. Parengus pastato rekonstrukcijos darbų techninį projektą ir viešojo konkurso būdu nustačius rangos darbų vykdytoją, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo pradėti statybos darbai. Rekonstrukcijos darbų vertė – 512,9 tūkst. Eur, bendras rekonstruotas plotas – 776,9 kv. m. Rangos darbai buvo baigti ir pastatas buvo pripažintas tinkamu eksploatuoti 2013 m. gruodžio mėn. Tai, kad visų Šiaulių teritoriniai skyriai yra viename pastate, užtikrina NDNT veiklos funkcionalumą. Pastate sumontuoti nauji baldai ir įrengta eilių valdymo sistema sudaro prielaidas gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrina geras darbo sąlygos NDNT personalui. Rekonstrukcija leidžia efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus ir mažina įstaigos veiklos išlaidas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (priemonė VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 9,77 mln. Eur.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT) esama  teritorinių skyrių infrastruktūra  neužtikrino pakankamo tarnybos teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo bei kokybės: patalpos yra nepritaikytos neįgaliesiems, atvykstantys žmonės nemažai laiko turi praleisti siauruose, jiems judėti nepritaikytuose koridoriuose, užėję į apžiūros kabinetą jie jaučiasi nemaloniai, nes nėra privačios erdvės persirengti apžiūrai. Kabinetuose sunku laisvai judėti tiek darbuotojams, tiek neįgaliesiems.

NDNT, siekdama spręsti egzistuojančias problemas, nuo 2009 m. liepos mėn. įgyvendina investicijų projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti neįgalumo ir darbingumo nustatymo paslaugų prieinamumą ir aukštą paslaugų kokybę visoje Lietuvos teritorijoje, plėtojant ir kompleksiškai gerinant Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu NDNT infrastruktūra sutvarkyta iš viso 8 miestuose.

Vilniaus mieste veikiantys 5 NDNT teritoriniai skyriai bei administracija su jai priskirtais bendrais skyriais buvo įsikūrę keliose skirtingose vietose. Patalpų nepakako tinkamai padalinių veiklai organizuoti, prasta jų būklė nesudarė prielaidų užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, trūko patalpų archyvui. Nuo 2010 liepos 1 d. NDNT pradėjus vykdyti specialiųjų poreikių nustatymo funkciją pensinio amžiaus asmenims, ploto trūkumo problema tapo dar aktualesnė.

Įgyvendinant projektą, Vilniaus mieste Švitrigailos g. buvo įsigytas pastatas. Rengiant projektavimo užduotį, buvo atsižvelgiama į higienos normų reikalavimus, NDNT veiklos specifiką, klientų judėjimo srautus, buvo numatyti laukiamieji, patalpos archyvui bei automobilių stovėjimo aikštelė. Parengus pastato rekonstrukcijos darbų techninį projektą, viešojo konkurso būdu nustačius rangos darbų laimėtoją, 2014 m. vasario mėnesį buvo pradėti statybos darbai. Rekonstrukcijos darbų vertė – 2,4 mln. EUR, bendras rekonstruotas plotas – 2295 kv. m. Rangos darbai buvo baigti ir pastatas buvo pripažintas tinkamu eksploatuoti 2015 m. liepos mėn. Visų Vilniaus mieste veikiančių teritorinių skyrių bei administracijos su bendrais padaliniais koncentracija viename pastate užtikrina NDNT veiklos funkcionalumą. Pastate sumontuoti nauji baldai bei įrengta eilių valdymo sistema sudaro prielaidas gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, užtikrinamos kokybiškos darbo sąlygos NDNT personalui. Gavus papildomą finansavimą, bus atnaujinta ir informacinių technologijų įranga. Rekonstrukcijos darbai sudarys prielaidas efektyviai naudoti pastato eksploatacijai reikalingus energetinius resursus bei mažinti įstaigos veiklos išlaidas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (priemonė VP3-2.4-SADM-02-V „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 9,84 mln. EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21