BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą"

  

2013-07-03

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) įgyvendina projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą“ 

2010 m. kovo 25 d. buvo pasirašyta projekto „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą“ finansavimo ir administravimo sutartis, kuri, 2013 m. kovo mėn. pasirašius papildomą susitarimą, pratęsta iki 2014 m. kovo 25 d. 

Vykdomo projekto tikslas – tobulinti NDNT vidaus administravimą. Įgyvendinant projektą, 2013 m. balandžio 30 d. baigta veikla „Archyvinių bylų duomenų įvedimas į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinę sistemą“, kurios metu centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų bazė buvo užpildyta 600.000 archyvinių bylų duomenimis.

2013 m. kovo 21 d., pasirašius papildomą susitarimą dėl Projekto pratęsimo, veikla „Popierinių bylų dokumentų skenavimas ir el. bylų formavimas bei integravimas į NDNT IS“ tęsiama iki 2014 m. kovo 25 d. Iki 2013 m. liepos 1 d.  nuskenuota ir į NDNT informacinę sistemą integruota 230 000 neįgaliųjų asmens bylų. Iki projekto pabaigos numatoma nuskenuoti 420 000 bylų.

Projektas apima visus NDNT teritorinius skyrius. Panaudojus naujus darbo metodus bei priemones (sukurta supaprastinta bylų duomenų įvedimo ir asmenų identifikavimo programinė įranga; centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų bazė užpildyta archyvinių bylų duomenimis) leidžia ne tik paprasčiau ir efektyviau vykdyti vidaus administravimo funkcijas NDNT darbuotojams,  bet ir efektyviau teikti administracines paslaugas NDNT klientams.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. 

2010-06-03 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) įgyvendina projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą“

2010 m. kovo 25 d. buvo pasirašyta projekto „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto veiklų įgyvendinimas truks iki 2013 m. kovo 25 d.

Vykdomo projekto tikslas - tobulinti NDNT vidaus administravimą. Šiam tikslui pasiekti bus įgyvendinti šie uždaviniai:

1. Sukurta centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų bazė;
2. Atliktas neįgalių asmenų el. bylų formavimas ir integravimas į NDNT informacinę sistemą.

Projektas apims visus NDNT teritorinius skyrius. Panaudojus naujus darbo metodus bei priemones (sukurta supaprastinta bylų duomenų įvedimo ir asmenų identifikavimo programinė įranga; centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų bazė užpildyta archyvinių bylų duomenimis  leis ne tik paprasčiau ir efektyviau vykdyti vidaus administravimo funkcijas NDNT darbuotojams, racionaliau valdyti veiklos vykdymą, bet ir efektyviau teikti administracines paslaugas NDNT klientams.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

 

 

2014-03-18 straipsnis Lietuvos žinių Nr.52

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  baigė įgyvendinti projektą „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmens bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą“

Nuo 2010 m. kovo 25 d., kuomet startavo Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-018, iki š. m. kovo 25 d. sukurta centralizuota neįgalių asmenų duomenų bazė ir atliktas neįgaliųjų elektroninių bylų formavimas ir integravimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) informacinę sistemą. Įgyvendinant projektą sukurta ir įdiegta programinė įranga supaprastintam neįgalių asmenų bylų duomenų įvedimui ir asmenų identifikavimui, įsigyta techninės ir programinės įrangos, skirtos bylų apskaitos ir integravimo į NDNT informacinę sistemą darbams atlikti. Darbuotojams organizuoti archyvinių bylų  duomenų įvedimo ir popierinių bylų dokumentų skenavimo bei elektroninių bylų formavimo ir integravimo į NDNT informacinę sistemą mokymai, per kuriuos įgyta naujų žinių ir įgūdžių tinkamai naudotis minėta įranga ir darbo metodais.

Projekto tikslas – tobulinti NDNT vidaus administravimą. Jį pasiekus išspręstos bylų paieškos ir apskaitos problemos, taikant naujus darbo metodus ir priemones racionaliau naudojami NDNT ištekliai, darbuotojai gali efektyviau vykdyti vidaus administravimo funkcijas ir teikti administracines paslaugas NDNT klientams, taip pat sustiprinta vidaus kontrolė, pagerėjo pagrindinių veiklų valdymas.

Įgyvendinusi projektą NDNT naudosis sukurta centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų baze, bylų paieškos, dokumentų skenavimo bei dokumentų valdymo procedūromis, įsigyta įranga ir toliau bus naudojama palaikyti NDNT informacinės sistemos funkcionalumą, plėsti duomenų bazę ir formuoti elektronines bylas.

 Bendra projekto vertė – 2 665 504,83 Lt.

2010 06 03 straipsnis Lietuvos žiniose

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮGYVENDINA PROJEKTĄ “NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NEĮGALIŲJŲ ASMENS BYLŲ APSKAITA IR INTEGRAVIMAS Į INFORMACINĘ SISTEMĄ”

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - NDNT) įgyvendina projektą “Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų asmenų bylų apskaita ir integravimas į informacinę sistemą” (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-018) (toliau vadinama - Projektas), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas skirtas įgyvendinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto “Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-R “Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas”.
 
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2010 m. kovo 25 d., Projekto veiklų įgyvendinimas truks iki 2013 m. kovo 25 d., bendra projekto vertė: 2 665 504,83 Lt. Projektas apims visus NDNT teritorinius skyrius.

Projekto tikslas - tobulinti NDNT vidaus administravimą. Šiam tikslui pasiekti bus įgyvendinti šie uždaviniai: 1. Sukurta centralizuota neįgaliųjų asmenų duomenų bazė; 2. Atliktas neįgaliųjų asmenų el. bylų formavimas ir integravimas į NDNT informacinę sistemą.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta ir įdiegta programinė įranga supaprastintam bylų duomenų įvedimui ir asmenų identifikavimui, įsigyta techninės ir programinės įrangos, skirtos bylų apskaitos ir integravimo į NDNT informacinę sistemą dar¬bams atlikti, suorganizuoti archyvinių bylų skenavimo bei įvedimo į NDNT informacinę sistemą darbuotojų mokymai, atliktas archyvinių bylų duomenų įvedimas į NDNT informacinę sistemą.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: panaudojus naujus darbo metodus bei priemones, NDNT darbuotojai galės ne tik paprasčiau ir efektyviau vykdyti vidaus administravimo funkcijas, racionaliau naudoti NDNT išteklius, bet ir efektyviau teikti administracines paslaugas NDNT klientams.
Daugiau informacijos apie Projektą pateikiama interneto svetainėje http://www.ndnt.lt, į klausimus atsakys projekto vadovė N. Purvytė, tel. (8 5) 213 6882, el. p.: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21