BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kompetencijos ugdymas"

PROJEKTAS "NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS UGDYMAS" BENDRA INFORMACIJA

                  

 

Projekto pavadinimas - „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kompetencijos ugdymas“

Projekto kodas - VP1-4.1-VRM-03-V-01-023

Projekto vykdytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Priemonė - pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų  kvalifikacijos tobulinimas“

Uždavinys - Projekto tikslas - NDNT darbuotojų bendrųjų administravimo gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti bendrą darbo kokybę.

Įgyvendinimo vieta - Vilnius
Sutarties pasirašymo data - 2010-03-18
Projekto vykdymo pradžia - 2010-02-01
Projekto vykdymo pabaiga - 2012-03-18
Projekto įgyvendinimo trukmė - 25 mėn.
Projekto vertė - 872 557,00 Lt
Paramos suma iš viso - 741 673,00 Lt
NDNT įnašas - 130 884,00  Lt

Projekto aprašymas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) yra viešojo administravimo įstaiga, kurios misija – teikti kokybiškas paslaugas įvertinant darbingumo ir neįgalumo lygius, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį bei nustatant bendruosius pirminius specialiuosius poreikius. Šis projektas tiesiogiai prisideda prie NDNT strateginių tikslų įgyvendinimo per žmogiškųjų ištekių plėtrą, siekiant kryptingo NDNT specialistų tobulinimosi, žinioms bei įgūdžiams, reikalingiems administracinėms paslaugoms teikti,  įtvirtinti.

Projekto tikslas - NDNT darbuotojų bendrųjų administravimo gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti bendrą darbo kokybę.

Projektas parengtas atsižvelgiant į tolesnę ES ūkio ir socialinę pažangą bei orientuotas į institucijos darbuotojų ir vadovų mokymosi poreikius, kurie neatsiejami nuo tiesioginių funkcijų vykdymo naujomis sąlygomis.

Projekto pridėtinė vertė: pakils žmogiškųjų išteklių kompetencija, o tai turės tiesioginės įtakos teikiamų paslaugų kokybei. Taip pat mokymai gali būti suprantami kaip motyvavimo priemonė, skatinanti darbuotoją kokybiškai vykdyti savo funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21