BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Projektas "Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su ASPĮ informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas"

Bendra informacija    

        
 
 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą "Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas".

2010 m. vasario 17 d. pasirašyta projekto "Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas" finansavimo ir administravimo sutartis. Šio projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. vasario 17 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2012 liepos 31d. m.

Vykdomo projekto tikslas – sukurti ir įdiegti išankstinės registracijos internetu posistemę ir perkelti į elektroninę terpę NDNT klientų medicininę dokumentaciją, gaunamą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbingumo lygiui, neįgalumo lygiui, specialiesiems poreikiams bei profesinės reabilitacijos poreikiui vertinti.

 Šiam tikslui pasiekti numatyta įgyvendinti šiuos uždavinius:

     -  Sukurti  išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemę.

Išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemės (toliau – IRIP) įdiegimas suteiks galimybę klientams užsiregistruoti jiems patogiu laiku, jie galės planuoti savo atvykimo į NDNT laiką. IRIP leis NDNT daug efektyviau planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą, tinkamai valdyti klientų srautus, pagerės įstaigos darbo kokybė.

    -  tobulinti ir modernizuoti NDNT IS naujai kuriamų posistemių darbui užtikrinti.

     -  sukurti tarpinstitucinio apsikeitimo asmens sveikatos duomenimis su NDNT posistemes.

Abipusio ryšio tarp NDNT ir ASPĮ informacinės sistemos sukūrimas leis ASPĮ personalui perduoti į NDNT medicininę informaciją, reikalingą paciento darbingumo arba neįgalumo lygius įvertinti elektroniniu būdu.

Pilotinius Darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo informacinės sistemos plėtros ir tobulinimo darbus sudarant ir įdiegiant tipinius tarpinstitucinius abipusio e. bendravimo principus bei metodikas planuojama atlikti su trimis skirtingo IT brandos lygio ASPĮ:

  • VšĮ Centro poliklinika;
  •  VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikomis;
  • VšĮ Šeškinės poliklinika.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" VP2-3.1-IVPK-01-V priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos".

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21