Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Reikalingi dokumentai

Kreipiantis dėl specialiųjų poreikių nustatymo pateikiami šie dokumentai:

  • užpildytas siuntimas į NDNT (siuntimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo jo užpildymo dienos);
  • medicininių tyrimų išrašai (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinantys ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus – išrašai iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kt. dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo;
  • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT). Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas.
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimą (vaikų iki 16 metų), jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);
  • Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, pateikia 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

Pastaba:  prašymą ir kitus išvardintus dokumentus asmuo ar jo atstovas turi pateikti ir tuo atveju, jei siuntimą gydytojas NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, kreipdamasis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį (prašymą galima užpildyti atvykus į NDNT teritorinį skyrių). Jeigu asmuo dėl sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo, prašymą gali parašyti ir asmens atstovas;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tos rūšies elektroninė paslauga;
  • asmens 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-08
300121001