Reikalingi dokumentai

Asmuo, gavęs Užimtumo tarnybos siuntimą į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku NDNT teritoriniam skyriui.  

Kartu su siuntimu pateikiami šie dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  • prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (prašymo forma)

Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu ir siuntimo iš Užimtumo tarnybos nereikia.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-29
300121001