Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Apskundimo tvarka

Jei asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, jis per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos gali būti apskųstas NDNT direktoriui.

Skundo (prašymo) dėl sprendimo peržiūrėjimo forma

Jei su teritorinio skyriaus sprendimu nesutinka pensiją ar išmoką mokanti institucija, jis NDNT direktoriui gali būti apskųstas  per 90 kalendorinių dienų nuo pensiją ar išmoką mokančios institucijos informavimo apie sprendimą dienos.

NDNT, gavusi visus pakartotiniam neįgalumo vertinimui reikalingus dokumentus, vertinimą atlieka ir sprendimą priima per 15 kalendorinių dienų. Apie sprendimą asmens tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) informuojami raštu. 

Jeigu asmens tėvai (įtėviai), globėjas, rūpintojas, pensiją ar išmoką mokanti institucija nesutinka su pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo sprendimu (išnagrinėjus skundą), jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos gali būti apskųstas ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai – Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šios komisijos sprendimą asmuo ar jo įgalioti asmenys įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-06
300121001