Teisinio reguliavimo stebėsena

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba  prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Socialines apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialines apsaugos ir darbo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų planas, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350) 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-15