Prašymai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT), siekdama sudaryti galimybes asmenims, norintiems ar privalantiems teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymus asmeniškai, kiekvieną trečiadienį papildomai skiria dvi valandas asmenų prašymų priėmimui pasibaigus NDNT darbo laikui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01