Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Pažymų juridiniams faktams patvirtinti ir dokumentų kopijų iš NDNT veiklos dokumentų išdavimas

PAŽYMŲ JURIDINIAMS FAKTAMS PATVIRTINTI IR DOKUMENTŲ KOPIJŲ IŠ NDNT VEIKLOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

10

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų juridiniams faktams patvirtinti ir dokumentų kopijų iš NDNT veiklos dokumentų išdavimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti jų bylose esančių dokumentų kopijas ar juridinį  faktą patvirtinančią pažymą, taip pat pažymas buvusiems ar esamiems NDNT darbuotojams apie savo gautas (gaunamas) pajamas, susijusias su darbo santykiais, darbo stažą tarnyboje ir kt.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115 (nauja redakcija nuo 2005-01-01),

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524 (nauja redakcija nuo 2017-04-01).

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą, pasirašyti prašymą ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Užsisakyti išduoti neįgalių asmenų bylose esančių dokumentų kopijas galima ir el. būdu NDNT interneto svetainėje (https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContacts) susikūrus savo profilį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys, reikalingi suteikti paslaugai, gaunami iš neįgalių asmenų dokumentų bylų ir NDNT veiklos dokumentų, saugomų NDNT struktūrinių padalinių dokumentų saugyklose.

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai,  Teisės ir personalo ir Finansų skyriai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių,  Teisės ir personalo ir Finansų skyrių vedėjai.

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

Laisvos formos prašymas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NEĮGALIŲ ASMENŲ BYLOSE ESANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ AR JURIDINĮ FAKTĄ PATVIRTINANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001