Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

08

2

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Nuo 2006 m. sausio 1 d. Neįgaliojo pažymėjimus išduoda ir keičia NDNT teritoriniai skyriai, kuriuose priimamas sprendimas dėl asmens darbingumo lygio, neįgalumo lygio arba specialiųjų poreikių.

Pažymėjimas keičiamas, jei:

  • pažymėjimo gavėjas keičia vardą (vardus), pavardę;
  • senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
  • pažymėjime yra netikslių įrašų;
  • pažymėjimas prarandamas;
  • išduodamas naujas pažymėjimas.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

2018 m. lapkričio 15 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-148 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2018 m. gegužės 29 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-57 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo formos patvirtinimo“.

6.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norėdamas pakeisti pažymėjimą, pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą pakeisti pažymėjimą, nurodydamas motyvuotą keitimo priežastį. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjo gavėjo prašyme turi būti nurodyta motyvuota priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas.
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje taikoma tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl pažymėjimo keitimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdų, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiuoju būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę). Jeigu pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta nustatyta tvarka;
  • 3x4 dydžio nuotrauką;
  • seną pažymėjimą.

Jei pažymėjimas keičiamas pažymėjimo gavėjui pakeitus vardą (vardus), pavardę, senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti, pažymėjime yra netikslių įrašų, senąjį pažymėjimą asmuo privalo grąžinti per 10 darbo dienų nuo naujo pažymėjimo gavimo dienos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neįgaliojo pažymėjimo dublikatai išduodami per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų NDNT pateikimo dienos.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymas pildomas laisva forma

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS" SEKOS SCHEMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001