Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


NDNT išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su asmens senatvės pensijos amžiaus sukakties data, pakeitimas

NDNT IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ GALIOJIMO TERMINAS SUTAMPA SU SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS SUKAKTIES DATA, PAKEITIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

09

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

NDNT išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su senatvės pensijos amžiaus sukakties data, pakeitimas

4

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Lietuvoje nuo 2012 m. sausio 1 d. padidinus senatvės pensijos amžių, asmenys, kurių neįgaliojo pažymėjime nurodyta senatvės pensijos amžiaus sukakties data ir kurie pensinio amžiaus sulaukė po 2012 m. sausio 1 d., galės pasikeisti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) išduotus neįgaliojo pažymėjimus ir / ar neįgaliųjų asmenų automobilių statymo korteles.

Esant reikalui, gali būti pakeisti ir kiti NDNT išduoti dokumentai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys 
administracinės paslaugos teikimą

2011 m. birželio 9 d Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1436.

NDNT direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr.V-88 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su asmens senatvės pensijos amžiaus sukakties data, keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr.V-19 redakcija) .

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo ar jo atstovas, kreipdamasis į NDNT dėl dokumentų pakeitimo,  pateikia:

  • laisvos formos prašymą pakeisti neįgaliojo pažymėjimą ir / ar neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę;
  • neįgaliojo pažymėjimą (originalą) ar kitą keičiamą dokumentą (originalą);
  • 3x4 dydžio nuotrauką (jei keičiami abu dokumentai, pateikiamos 2 nuotraukos).

Dokumentus centralizuotai į NDNT gali pateikti savivaldybių ar socialinių globos įstaigų ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Minėtų įstaigų atstovai NDNT papildomai pateikia:

  • asmenų, kurių dokumentus pateikia keisti, sąrašą,
  • atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Dokumentus asmuo gali siųsti į NDNT registruotu paštu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   ___

8

Administracinės paslaugos teikėjas

NDNT teritoriniai skyriai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Dokumentai pakeičiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma

  Prašymo dėl NDNT išduotų dokumentų pakeitimo forma

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „NDNT IŠDUOTŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ GALIOJIMO TERMINAS SUTAMPA SU ASMENS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS SUKAKTIES DATA, KEITIMAS“ SEKOS SCHEMA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001