Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Dokumentų pripažinimas negaliojančiais ir dublikatų išdavimas

DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1

Administracinės paslaugos kodas

07

2

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentų pripažinimas negaliojančiais ir dublikatų išdavimas

4.

 

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

Asmuo, pametęs ar dėl kitų priežasčių praradęs darbingumo lygio pažymą, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą, neįgalumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymas (nuo 2013-07-01 – specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio pažymą), neįgaliojo pažymėjimą ar neįgaliųjų automobilio statymo kortelę (toliau –dokumentai), dėl dokumento dublikato išdavimo turi raštu kreiptis į

į NDNT teritorinius skyrius.

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į NDNT teritorinį skyrių, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį.

Asmenys NDNT svetainėje taip pat gali susikurti savo profilį (https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/login?ReturnUrl=%2fregistracija%2fRegistration%2fRegisterContactsir išduodamų pažymų dublikatus užsisakyti elektroniniu būdu, nurodydami jiems patogų dokumentų gavimo būdą.

Pamestų ar dėl kitų priežasčių prarastų dokumentų sąrašas skelbiamas NDNT interneto tinklalapio skiltyje „ Negaliojantys dokumentai“.

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

NDNT direktoriaus 2010 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-45 „Dėl darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymų, neįgaliojo pažymėjimo, neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių pripažinimo negaliojančiais ir dublikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-55, 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-68).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kreipdamasis dėl pamesto ar dėl kitų priežasčių prarasto dokumento dublikato išdavimo turi pateikti:

  • raštišką, motyvuotą prašymą dėl dokumento dublikato išdavimo, nurodant praradimo aplinkybes;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (prašymus siunčiant paštu, pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kpoija).
  • 3 x 4 dydžio spalvotą arba nespalvotą nuotrauką (praradus neįgaliojo pažymėjimą ar neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

__

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

NDNT teritoriniai skyriai.

9

Administracinės paslaugos vadovas

NDNT teritorinių skyrių vedėjai.

10.

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

Neįgaliojo pažymėjimo dublikatai išduodami per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymų dublikatai išduodami per 14 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymo dėl dublikatų išdavimo forma

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ „DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS IR DUBLIKTŲ IŠDAVIMAS“ SEKOS SCHEMA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-22
300121001