NDNT išduotų dokumentų keitimas asmenims, kuriems nuo 2012 m. sausio 1d. didinamas senatvės pensinis amžius

Asmuo ar jo įgaliotas atstovas, kreipdamasis į NDNT dėl dokumentų pakeitimo,  pateikia:

•    Neįgaliojo pažymėjimą (originalą) ar kitą keičiamą dokumentą (originalą);
•    laisvos formos prašymą dėl dokumentų  pakeitimo;
•    3 x 4 dydžio nuotrauką (jei keičiama Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, papildomai pateikiama dar viena nuotrauka).

Dokumentus asmuo gali siųsti į NDNT registruotu paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-17