Asmenų aptarnavimo NDNT kokybės vertinimo anketa

Norėdami pagerinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo (toliau – NDNT) klientų aptarnavimo kokybę, prašome Jūsų atsakyti į toliau pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė mums yra svarbi.

Tinkamus atsakymų variantus pažymėkite arba įrašykite savo atsakymo variantą.

Iš anksto dėkojame Jums už atsakymus!

 • *

  Kokiu būdu Jūs kreipėtės į NDNT?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Atvykote į teritorinį skyrių

  Atsiuntėte prašymą (dokumentus) paštu

  Kreipėtės elektroniniu paštu 

  Vizitui į NDNT iš anksto registravotės internetu

  0
 • *

  Informacijos apie NDNT veiklą ir jos teikiamas paslaugas dažniausiai ieškote:

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  NDNT interneto svetainėje www.ndnt.lt

  Teiraujatės NDNT kontaktiniais telefonais

  Sužinote iš pažįstamų

  Kita (įrašykite)
  1
 • *

  Ar Jums pakanka informacijos apie NDNT teikiamas paslaugas tarnybos interneto svetainėje www.ndnt.lt?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Nesinaudoju

  2
 • *

  Ar teko naudotis NDNT elektroninėmis paslaugomis?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  3
 • *

  Kuri administracinė paslauga Jums buvo suteikta?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Darbingumo lygio nustatymas

  Neįgalumo lygio nustatymas

  Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

  Profesinės reabilitacijos poreikio nustatymas

  Invalidumo grupės prilyginimas darbingumo lygiui

  Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

  Dokumentų pripažinimas negaliojančiais ir dublikatų išdavimas

  NDNT išduotų dokumentų, kurių galiojimo terminas sutampa su asmens senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, keitimas

  Neįgalių asmenų bylose esančių dokumentų kopijų arba juridinių faktą patvirtinančių pažymų išdavimas

  4
 • *

  Ar Jums pakanka informacijos apie NDNT darbo laiką?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  5
 • *

  Iš kur sužinojote apie NDNT darbo laiką?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Interneto svetainėje www.ndnt.lt

  Iš mane gydančio gydytojo

  Pasiteiravau NDNT kontaktiniais telefonais

  Kita (įrašykite)

  6
 • *

  Kiek laiko Jums teko laukti eilėje, kol pateiksite dokumentus?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki penkiolikos minučių

  Iki pusvalandžio

  Ilgiau negu pusvalandį

  Kita (įrašykite)

  7
 • *

  Kiek laiko Jums teko laukti eilėje pas specialistus, atvykus į vertinimą NDNT teritoriniame skyriuje?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki penkiolikos minučių

  Iki pusvalandžio

  Ilgiau negu pusvalandį

  Kita

  8
 • *

  Kiek NDNT specialistų dalyvavo pokalbyje su Jumis (posėdžio, apžiūros metu)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Vienas darbuotojas

  Du darbuotojai

  Kita (įrašykite)

  9
 • *

  Kiek laiko užtruko asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Iki penkių minučių

  Iki penkiolikos minučių

  Iki pusvalandžio

  Ilgiau negu pusvalandį

  Kita (įrašykite)

  10
 • *

  Ar Jums aiški sprendimų priėmimo tvarka?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  11
 • *

  Ar Jums suprantamas priimtas sprendimas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  12
 • *

  Ar Jus aptarnavę darbuotojai į Jūsų klausimus atsakė išsamiai ir aiškiai?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  13
 • *

  Kaip vertinate NDNT darbuotojų bendravimo kultūrą su klientais?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai gerai

  Gerai

  Vidutiniškai

  Blogai

  Labai blogai

  Kita (įrašykite)

  14
 • *

  Kaip vertinate patalpų pritaikymą negalią turinčių asmenų aptarnavimui?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai gerai

  Gerai

  Vidutiniškai

  Blogai

  Labai blogai

  Kita (įrašykite)

  15
 • *

  Kokios aptarnavimo kokybės gerinimo priemonės pasiūlytume?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Bendravimą

  Aptarnavimą

  Aktualios informacijos pateikimą

  Kita (įrašykite)

  16
 • *

  Ar Jums teko asmeniškai susidurti su korupcijos apraiškomis NDNT?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  17
 • *

  Ar pranešėte kompetentingoms institucijoms, jeigu turėjote informacijos apie galimas korupcijos apraiškas nustatant negalią? Jeigu nepranešėte, kodėl?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  Jeigu atsakėte "Ne" argumentuokite

  18
 • *

  Kaip vertinate NDNT veiklos kokybę (ar sprendimai priimami laiku, ar dokumentus gavote laiku ir kt.)?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai gerai

  Gerai

  Vidutiniškai

  Blogai

  Labai blogai

  Kita (įrašykite)

  19
 • *

  Kokiame NDNT teritoriniame skyriuje buvote aptarnaujamas?

  Pasirinkite šalį

  20
 • 21
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-18
300121001