Pagrindiniai korupcijos prevencijos teisės aktai

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2006, Nr. 8-283);

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-15