Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Darbingumo lygio nustatymas 6
  • 1.

   Ar nustatomas darbingumo lygis pensininkams?

   Ne, nenustato. Teisės aktų nustatyta tvarka darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus asmenims. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kurie dėl ilgalaikių sveikatos pokyčių ar jų pasekmių visiškai ar iš dalies netekę savarankiškumo ir negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, NDNT nustato tik specialiuosius poreikius: specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 2.

   Man darbingumo lygis nustatytas iki 2019-02-01, kada turiu pristatyti dokumentus dėl naujo vertinimo?

   Dėl pakartotinio darbingumo lygio vertinimo su nauju gydančio gydytojo parengtu siuntimu į NDNT turite kreiptis ne vėliau kaip paskutinę nustatyto termino dieną. Žinoma, galite ir anksčiau.

   Primename, kad asmenį gydančio gydytojo išduotas siuntimas į NDNT ir kiti medicininiai dokumentai galioja 60 kalendorinių dienų –per tiek laiko asmuo juos turi pateikti NDNT.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 3.

   Kiek laiko reikia sirgti, kad būtum siunčiamas į  NDNT nustatyti darbingumo lygiui?

   Tai nesusiję su ligos trukme. Teisės aktai nustato, kad gydantis gydytojas siuntimą į NDNT dėl negalios nustatymo rengia tuomet, kai yra baigtas asmens gydymas, nustatyta aiški, medicininiais tyrimais patvirtinta diagnozė ir išnaudotos visos medicininės reabilitacijos ir specialiosios pagalbos priemonės.

    Atkreipiame dėmesį, kad NDNT vertina ne asmeniui diagnozuotą ligą ar asmens patirtą traumą atskirai, bet jų sukeltus organizmo funkcinius sutrikimus, darančius įtaką darbingumui.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 4.

   Dėl kokių priežasčių gali būti pakeistas darbingumo lygis?

   Kitoks darbingumo lygis gali būti nustatytas NDNT atlikus pakartotinį vertinimą, jei pasikeitė asmens sveikatos būklė ir/ar savarankiškumas.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 5.

   Kaip  nustatomas  darbingumo lygis nuo 2019-01-01?

   Sprendimas dėl asmens darbingumo lygio priimamas įvertinus asmens bazinį darbingumą ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  kriterijus.

   Bazinis darbingumas vertinamas atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę: į visas jo darbingumui įtaką darančias ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Bazinis darbingumas vertinamas procentais nuo 0 iki 100.

    Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, atsižvelgiant į asmens gebėjimą dalyvauti kasdieniame gyvenime, dirbti, panaudoti turimą profesinę kvalifikaciją ar įgyti naują ir būti savarankiškam. Šie kriterijai įvertinami užpildžius asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną. Gauti klausimyno balai prilyginami koeficientams.

   Nustačius bazinio darbingumo procentus ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą, jie yra sudauginami ir taip apskaičiuojamas asmens darbingumo lygis. Darbingumo lygis įvertinamas procentais, 5 punktų intervalais.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 6.

   Kiek laiko reikia sirgti,kad būtum siunčiamas į  NDNT nustatyti darbingumo lygiui?

   Laba diena,

   Informuojame, kad kiek laiko asmeniui tęsti nedarbingumo pažymėjimą visais atvejais sprendžia asmenį gydantis gydytojas ir gydytojų konsultacinė komisija.  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) tik nustato asmens neįgalumo/darbingumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir specialiųjų poreikių lygį bei profesinės reabilitacijos paslaugos poreikį.

   Asmenys į NDNT dėl negalios nustatymo gali būti siunčiami tik tuomet, kai yra baigtas asmens gydymas, nustatyta aiški, medicininiais tyrimais patvirtinta diagnozė ir išnaudotos visos medicininės reabilitacijos ir specialiosios pagalbos priemonės.

   Atkreipiame dėmesį, kad NDNT vertina ne kiekvieną asmeniui diagnozuotą ligą ar asmens patirtą traumą atskirai, bet jų sukeltus organizmo funkcinius sutrikimus.

   Atnaujinta: 2019 04 11

 • Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas 4
  • 1.

   Mano vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Ar pagal iki 2019 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką vertinti neįgalieji nenukenčia finansiškai?

   Nuo 2019-01-01 pasikeitus teisės aktams, nustatyti specialieji) poreikiai galioja iki nustatyto termino. Į NDNT tikslinga kreiptis dėl pakartotinio specialiųjų poreikio nustatymo tik pasikeitus asmens sveikatos būklei.

   Atkreipiame dėmesį, kad NDNT tik nustato negalią, tačiau nesprendžia klausimų, susijusių su išmokomis.

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 2.

   Kaip nustatomi nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai?

    

   Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y., medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus (t. y. užpildžius asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną, įvertinamos asmens galimybės būti savarankiškam kasdieninėje veikloje (mobilumas, savarankiškumas, bendravimas, kasdieninė veikla, žinių taikymas).

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 3.

   Esu pensinio amžiaus, kur galiu kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ?

    

   Nuo 2019 m. sausio 1 d., pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygį nustato NDNT. Tai yra, nustatant specialiuosius poreikius, kartu nustomas ir specialiųjų poreikių lygis. Nustačiusi specialiųjų poreikių lygį, NDNT išduoda ir neįgaliojo pažymėjimą.

    

   Atnaujinta: 2019 05 10

  • 4.

   Kokie gali būti nustatyti specialieji poreikiai asmenims nuo 2019-01-01?

   Asmenims gali būti nustatomi šie specialieji poreikiai:

    Nuolatinės slaugos:

   • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
   • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

    Nuolatinės priežiūros (pagalbos):

   • Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
   • Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

   Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. 

   Atnaujinta: 2019 05 10

 • Kiti 1
  • 1.

   Kas yra laikomas asmens atstovu kreipiantis į NDNT?

   Asmens atstovais laikomi asmens tėvai, sutuoktinis, jo  pilnamečiai vaikai, globėjai arba jo įgalioti kiti asmenys, turintys teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

   Atnaujinta: 2019 05 10