Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti Jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti Jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama. 


Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), įgyvendindama savo misiją teikti kokybiškas paslaugas vertinant darbingumo lygį, neįgalumo lygį, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, nustatant bendruosius pirminius specialiuosius poreikius ir siekdama užtikrinti sklandų bei kokybišką asmenų aptarnavimą teikiant administracines paslaugas, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

Įgyvendindama neįgaliųjų socialinės integracijos politiką bendradarbiauja su:

 • Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
 • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga;
 • Lietuvos kurčiųjų draugija;
 • Kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis neįgalių asmenų teises. 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikdama statistinius duomenis ir keisdamasi informacija bendradarbiauja su:

 • Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Gyventojų registro tarnyba;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Siekdama gerinti medicininių dokumentų rengimo ir teikimo į NDNT dėl neįgalumo, darbingumo lygių, bendro pirminio specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikių nustatymo kokybę, keisdamasi informacija aktualiais teisės aktų klausimais bendradarbiauja su:

 • Miesto ir rajonų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojais ir gydytojų konsultacinių komisijų nariais. 

Įgyvendindama projektą „Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas” bendradarbiauja su:

 • VšĮ Centro poliklinika;
 • VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikomis;
 • VšĮ Šeškinės poliklinika.

2014 m. sausio 9 d. NDNT direktoriaus įsakymu Nr. V-6/ V-5 sudaryta nuolatinė tarpinstitucinė NDNT ir VSDFV darbo grupė aktualiems darbingumo lygio vertinimo procesų klausimams spręsti ir teisės aktų, reglamentuojančių darbingumo lygio nustatymą ir pensijų bei kitų išmokų skyrimą, nuostatoms tobulinti.

Siekdama tobulinti darbingumo lygio, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemą, diegdama Tarptautinio funkcionavimo klasifikatoriaus (TFK) nuostatas į vertinimo praktiką, dalyvaudama bendruose moksliniuose tyrimuose, kitoje mokslinėje bei pedagoginėje veikloje, rengdama mokslinius ir publicistinius straipsnius, pranešimus ir juos publikuodama bendradarbiauja su:

 • Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-30
300121001